Login
Get your free website from Spanglefish

Gwaith ar droed

Dalier Sylw: Rydym wrthi’n gweithio ar y wefan hon ac ar hyn o bryd, gellir cyrraedd y wefan Gymraeg trwy’r cyfeiriad hwn

Mae’r gwefannau cychwynnol yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac yn cael eu sefydlu er mwyn i Wirfoddolwyr Ymchwil Cymunedol, ac eraill sydd â diddordeb, gael gwybodaeth gefndirol, cyngor a phwyntiau arweiniol, ynghyd â syniadau am sut i gymryd rhan, dysgu sgiliau newydd a chychwyn arni.

Yn nes ymlaen, byddwn yn creu gwefannau ychwanegol i rannu’r canfyddiadau ac i’n galluogi i adael rhywbeth ar ein holau i eraill.

Byddwn hefyd yn annog y Gwirfoddolwyr Ymchwil Cymunedol i sefydlu gwefannau i rannu eu canfyddiadau neu drefnu i’w cyfrannu ar wefannau eraill.

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement