Login
Get your free website from Spanglefish

Hoffech chi gymryd rhan yn y prosiect hwn?

Rydym wedi creu cyfleoedd i Wirfoddolwyr Ymchwil Cymunedol gynnal ymchwil lleol…

Mae angen help arnom i ddarganfod tystiolaeth yng nghymunedau’r ffermydd mynydd a’r trefi marchnad bychain am y gwaith o gynhyrchu brethyn gwlân yn lleol rhwng 1650 a 1850 ac o bosib, graddfa’r gwaith cynhyrchu hwn.

Byddwch yn edrych ar enwau lleoedd, caeau, tai, a ffyrdd a rhoddir arweiniad ar hyn gan Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru.

Gallwch hefyd dderbyn hyfforddiant gan archifwyr lleol a’n hymgynghorwyr arbenigol i roi mwy o hyder i chi wrth edrych drwy Gofnodion Plwyf a dogfennau eraill am dystiolaeth am y fasnach wlân gynnar a bywyd yn y cymunedau lleol.

Byddwn yn gofyn i chi gysylltu â haneswyr lleol i ddysgu pa wybodaeth sydd ar gael am nyddu a gwehydda fel diwydiant cartref.

Beth fyddwch chi’n ei wneud gyda’r wybodaeth a’r straeon y dowch o hyd iddynt?

Byddwch yn ei rannu trwy un o’r Grwpiau Ymchwil a Darllen Hanes Cuddiedig y byddwn yn eu sefydlu a byddwch yn rhannu gwybodaeth ar wefan Casgliad y Werin gan Amgueddfa Cymru. Darperir hyfforddiant a chefnogaeth.

Efallai y byddwch yn dymuno creu gwefan, neu dudalen hanes lleol benodol ar Facebook, neu gyflwyniad PowerPoint i helpu i rannu’r stori, gyda llinell amser hanes lleol, digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol cysylltiedig, a chofnodi dyddiadau eiddo a dyddiadau digwyddiadau lleol.

Gallwch ymchwilio a dewis sut i gymryd rhan, gan gytuno hynny gyda’r Rheolwyr Prosiect, a gwneud ychydig o waith ymchwil ym mha bynnag ffordd rydych chi’n tybio y gallech gael canlyniadau.

Cofrestrwch eich diddordeb nawr gan ddefnyddio’r Ffurflen Adborth.

Click for Map
site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement