Login
Get your free website from Spanglefish

Y camau cyntaf i Wirfoddolwyr Ymchwil Cymunedol (GYC)

Rydym wedi canfod amryw o ffyrdd y gall unigolion a grwpiau bychain gymryd rhan yn y prosiect:

A – fel “GYC gweithredol” neu fel grwp bychan, yn canolbwyntio ar ardal leol benodol i helpu i greu map, gyda gwybodaeth ychwanegol a disgrifiad o fywyd yn yr ardal rhwng 1650 a 1850.

B – fel “GYC diddordeb mewn maes penodol” yn ymchwilio ac yn rhannu gwybodaeth am agwedd benodol a allai* fod yn gysylltiedig â’r stori hon: e.e. Cysylltiadau morio rhyngwladol Abermaw. *Hyd yn oed os na ddaw cysylltiad i’r golwg, mae’n ddefnyddiol fel rhan o’r darlun mawr.

C – fel “Darllenwr” unigol neu ymchwilydd ar-lein.

CH – fel Aelod neu Drefnwr ar un o’r ‘Grwpiau Darllen ac Ymchwil Hanes a Threftadaeth’.

D – fel “Ymgynghorydd GYC” os ydych chi’n hanesydd lleol sydd â diddordeb mewn cefnogi’r prosiect hwn.

DD – fel “Hyrwyddwr Prosiect”, yn gwirfoddoli i rannu stori’r prosiect gyda mudiadau lleol a sioeau amaethyddol.

E – fel “Storïwr” cofrestredig, yn cynrychioli’r prosiect i rannu’r stori/y canfyddiadau gyda grwpiau WI a Merched y Wawr lleol, grwpiau Rotari a’r Llewod, Ysgolion a Cholegau, Ffermwyr Ifainc ac eraill. Byddwn yn creu rhestr o “Storïwyr Cofrestredig”.

F – fel “Cyfrannwr Creadigol” yn archwilio ffyrdd o adrodd y stori gan ddefnyddio eich sgiliau, e.e. fel nyddwr, gwehyddwr, neu liwiwr gwlân.

FF – fel “Ysgrifennwr Creadigol” yn cyflwyno canfyddiadau’r ymchwil mewn stori fer neu gerdd

G – fel Hanesydd Academaidd gyda diddordeb yn yr agwedd hon ar hanes.

H – neu gallwch drafod unrhyw ffordd arall y dymunwch gymryd rhan!

Cofrestrwch eich diddordeb nawr gan ddefnyddio’r Ffurflen adborth.

Click for Map
site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement