Login

Tanysgafell M to Z

Please respect my copyright to this transcription.

Hefyd Ann ei wraig a fu farw Rhagfyr 31, 1851, yn 69 oed.
Er cof am William Mathew, Coed y Park, yr hwn fu farw Ebrill 30, 1860, yn 70 oed.
Er cof am Robert Morris, Rynus, a fu farw Mai 6, 1862 yn 57 ml. oed. Hefyd Elizabeth Morris ei briod yr hon a fu farw Mawrth 10, 1898, yn 85 mlwydd oed.
Bedd William mab Luke a Margaret Moses, Cilgeraint, bu farw Rhag. 25, 1819, yn 19 oed. ''Ieuengctid gwelwch y bedd sydd dymi i , Am hyny byddwch chwith au barod.''
Er cof am Gaenor gwraig Griffith Owen, Ffynnon Bach, yr hon a fu farw Mai 9ed, 1858, yn 25 mlwydd oed. Hefyd am Mary Anne eu merch yr hon a fu farw Mai 17eg, 1859, yn 1 mlwydd oed.
Er cof am Mary gwraig Richard Owens, Cil-y-geraint, yr hon a fu farw Awst 14, 1859, yn 69 mlwydd oed.
Er cof am Elias Parry, Ochre, fu farw Mai 21, 1853, yn 73 oed.
Er cof am John Parry, Bryn Eglwys, yr hwn a fu farw Chwefror 19, 1867 yn 43ydd oed. Hefyd ei blant ... Thomas fu farw Mawrth 2, 1837, yn 3 oed; Mary Ann fu farw Tachwe 22, 1857, yn 8 oed; Mary Ann fu farw Awst 5, 1862, yn13 oed; Hefyd ei briod Elizabeth Parry a fu farw Awst 25, 1962, yn 82 mlwydd oed.
Er cof am Mary merch William ac Elizabeth Parry, Coed y Parc, yr hon a fu farw Awst 14, 1857, yn 10 mis oed.
Serchog Coffadwriaeth am William Parry, Coed y Parc yr hwn a madowodd a'r fuchedd hon Rhagfyr yr 17eg, 1884, yn 65 mlwydd oed).
Er cof am William Owen Parry, Tanysgafell, fu farw Rhagfyr 22, 1860 yn 44 mlwydd oed.
Er cof am blant Hugh ac Elizabeth Roberts, Hirdir. Thomas a fu farw Mawrth 15, 1858 yn 6 diwrnod oed. Ann fu farw Hydref 30, 1858 yn 5 diwrnod oed. Moses fu farw Hydref 30 1867, yn 1 fl. oed. Hefyd Moses Jn. Roberts a fu farw Hydref 6, 1868 yn 6 mis oed.
Er cof am Ann Roberts, Glanmeirig, yr hon a fu farw Chwef. 10, 1890, yn 69 ml. oed. Hefyd ei priod John Roberts a fu farw Ion. 6, 1891, yn 71 ml. oed.
Er cof am Ann Roberts merch R, Solomon, y Graig Lwyd, a fu farw Ebrill 27, 1818, yn 2 fl. oed.
Er cof am Edward Roberts, Tanysgrafell, a fu farw Ebrill 1451, yn 57 oed. Hefyd am Jane ei wraig yr hwn a fu farw Mai 5, 1868, yn 67 mlwydd oed.
Er cof am Elias mab William a Jane Roberts, Llwybrmain, a fu farw Medi 13, 1832, yn 1 oed. Hefyd Robert eu mab a fu farw Tachwedd 28, 1833, yn 11 oed. Hefyd y dywededig Jane Roberts a fu farw Mawrth 9, 1864, yn 40 oed. Hefyd Elias eu mab a fu farw Gorph. 15, 1881, yn 29 oed. Hefyd y dywededig William Roberts a fu farw Tachwedd 29, 1888, yn 88 oed.
Er cof am George Roberts, Llwybrmain, yr hwn a fu farw Rhagfyr 18, 1857, 56 ml. oed. Hefyd Mary Roberts priod y dywededig G.R. yr hwn a hunodd yn yr Iesu Mai 18, 1898, yn 90 ml. oed.
Er cof am blant Robert a Catherine Roberts, Graiglwyd. Griffith a fu farw Ebrill 2, 1851 yn 19 mlwydd oed. Ann a fu farw Ionawr 12, 1855, yn 8 mis oed. Hefyd y dywededig Robert S. Roberts yr hwn a fu farw Medi 4, 1888, yn 85 mlwydd oed. Hefyd y dywededig O. S. Roberts yr hwn a fu farw Mehefin 6, 1906, yn 94 mlwydd oed.
Er cof am Henry Roberts, Cilgeraint, fu farw Mai 7, 1858, yn 74 oed. Ann Roberts ei wraig fu farw Mefn. 19, 1860, yn 72 oed. (inscription)
Er cof am Margaret, Coed y Park, yr hwn a fu farw Awst 3, 1850, yn 11 oed. Hefyd y dywededig William Roberts yr hwn a fu farw Mai 1, 1868 yn 37 mlwydd oed. (inscription).
Er Serchog coffadwriaeth am Mary Roberts annwyl briod Richard Roberts, Bryn Eglwys, a fu farw Gorphenaf 25, 1907 yn 68 mlwydd oed. (inscription) Hefyd y dywededig Richard Roberts yr hwn a fu farw Hydref 19, 1912, yn 78 mlwydd oed (inscription).
Er cof am Robert mab John ac Elizabeth Roberts, Penybronydd, a fu farw Chwefror 14, 1855, yn 22 oed.
Er cof am Thomas Roberts, Cefn yr Ynys, yr hwn a laddwyd yn Chwarel Caebrauchcafn, Ebrill 8, 1856, yn 65 oed.
Er cof am Eliza merch Griffith a E'th Rowlands, yr hwn a fu farw Hydref 23, 1857, yn 9 oed.
Er cof am Elizabeth Rowlands priod Griffith Rowlands, Asaph, Grisiau Cochion, yr hwn a fu farw Hydref 23, 1870, yn 61 mlwydd oed.
Er cof am Margaret Rowlands, Cilgeraint, yr hwn a fu farw Hydref 29, 1855, oed 73. Hefyd y dywededig David Rowlands yr hwn a fu farw Ionawr 13, 1871, yn 28 mlwydd oed. Elizabeth Rowlands eu merch a fu farw Mawrth 1, 1887, .......
Er cof am John mab John a Catherine Thomas yr llall bu farw Rhag. 28, 1819, yn 30 mlwydd oed. Maria eu merch a fu farw Medi 11, 1832, yn 18 oed.
Er cof am John mab John a Margaret Thomas, Pen'rallt, a fu farw Mehefin 29, 1851, yn 9 mlwydd oed.
Er cof am John Thomas, Glan Meirig, yr hwn a fu farw Tachwedd 8, 1861, yn 53 oed. (inscription) Hefyd Margaret ei wraig a fu farw Ebrill 24, 1889, yn 72 ml. oed. Hefyd ei mab ynchyfraith Robert Roberts a fu farw Chwer. 12, 1890 yn 57 ml. oed. Hefyd Margaret ei briod yr hon a fu farw Chwefror 28, 1910, yn 70 mlwydd oed.
Er cof am John Thomas, Tanysgrafell, yr hwn a fu farw Mehefin 5ed, 1878, yn 68 mlwydd oed. Hefyd Mary ei briod yr hon a fu farw Mai 21ain, 1865, yn 65 mlwydd oed. Hefyd Ann eu merch yr hon a fu farw Medi 27ain, 1859, yn 15 mlwydd oed.
Er cof am Mary merch Henry a Mary Thomas, Grisiau Cochion, farw Rhag. 16, 1857, yn 5 oed.
Bedd Mary gwraig William Thomas, Coed y Parc, a fu farw Hydref 21, 1857, 71 ml. oed. Hefyd y dywededig William Thomas fu farw Mawrth 1, 1861, yn 85 oed.
Er cof am Margaret merch William a Catherine Williams, Clwt y Ffynnon yn y plwyf hwn, yr hon a fu farw Chwefror 9ed, 1851, yn 10 mis oed. Hefyd am Elleanor eu merch yr hon a fu farw Ebrill 11eg, 1855, yn 9 mlwydd oed. (inscription).
Er cof am Ann priod Morris Williams, Cefnan, Mynydd Llandegai, yr hon a fu farw Awst 20, 1866, yn 45 oed. Hefyd y dywededig Morris Williams a fu farw Gorph. 21, 1890 yn 80 ml. oed.
Er coffawdwriaeth am David Williams priod Ann Williams, Grisiau Cochion, yr hwn a fu farw Awst 20, 1861, yn 58 mlwydd oed. (inscription) Hefyd Ann Williams ei briod yr hon a fu farw Chwef. 28, 1884 yn 75 mlwydd oed. Hefyd ei mherch Elizabeth yr hon a fu farw Chwef. 1, 1910, yn 68 mlwydd oed. ''Duw cariad yw.''
Er cof am Mary priod Richard Williams, Cilgeraint, yr hon a fu farw Rhagfyr 1, 18??, yn 93 mlwydd oed. Hefyd y dywededig Richard Williams a fu farw Ebrill 3, 1859, yn 95 ml. oed.
Er cof am Elinor merch John ac Ann Williams, Coed y Park, yr hon a fu farw Mai 27, 1856, yn 14eg wythnos oed. Hefyd Elinor Williams a fu farw Tachwedd 17, 1862, yn 4ydd oed.
Er cof am Elizabeth gwraig Wm. Peter Williams, Tair Mynydd, fu farw Mawrth 14, 1856, yn 56 mlwydd oed. Hefyd am y dywededig William Peter Williams yr hwn a fu farw Hydref 20, 1867, yn 63 mlwydd oed.
Er cof am Ellen merch William a Jane Williams yr hon a fu farw Mai 17, 1869, yn 15 mlwydd oed. Hefyd Mary Ann Williams ei chwaer yr hon a fu farw Ebrill 15eg, 1878, yn 18 mlwydd oed.
Er cof am Griffith mab John ac Ellen Williams, Llwybrmain, yr hwn a fu farw Mai 21, 1866, yn 13c ml. oed. Hefyd am y dywededig John Williams yr hwn a fu farw Medi 11, 1870, yn 49 mlwydd oed.
Er cof am Hannah merch Hugh ac Elizabeth Williams, Llwybrmain, yr hon a fu farw Rhagfyr 10, 1877, yn 31 mlwydd oed. Hefyd H ugh H. Williams eu mab yr hwn a fu farw Mi 27, 1899, yn 42 mlwydd oed.
Er cof am Hugh Williams, Llwybrmain, bu farw Ionawr 9, 1864, yn 55 mlwydd oed. (inscription). Hefyd ei wraig Elizabeth Williams yr hon a fu farw Ebrill 30ain, 1902, yn 86 mlwydd oed.
Er cof am Jane gwraig John Williams, Llwybrmain, yr hon a fu farw Ebrill 29, 1857, yn 38 mlwydd oed. (inscription). A John Williams, C.M. eu mab yr hwn fu farw Ionawr 7, 1861, yn 19 oed. Hefyd y dywededig John Williams bu farw Medi 13, 1899, yn 82 mlwydd oed. (inscription).
Er cof am John mab Hugh ac Elizabeth Williams, Llwybrmain, a fu farw Chwerfror 7, 1858, yn 1 wythnos oed. Hfyd Henry eu mab fu farw Mai 19, 1860, yn 18 ml. oed. Hefyd     Ann eu merch fu farw Rhagfyr 30, 1865, yn 25 ml. oed. Hefyd Hugh eu mab fu farw Mehefin 15, 1867, yn 29 ml. oed.
Er cof am John mab William a Mary Williams, Brynllwyd, yr hwn a fu farw Mehefin 14, 1832, yn 8 oed. Susanah eu merch a fu farw Mehefin 11, 1856, yn 1 mis oed.
Er cof am Marry gwraig Wm. Williams, Bryn Llwyd, yr hon a fu farw Goi. 11, 1857. yn 43 oed. Heftd y dywededig Wm. Williams a fu farw Ebrill 15, 1865, yn 55 oed.
Er cof am Morris Williams, Glanygors, yr hwn a fu farw Maw. 10, 1857, yn 16 oed. Hefyd Ann Williams ei briod a fu farw Rhagfyr 12, 1885, yn 69 mlwydd oed.
Er cof am Owen Williams, Rowlyn, yr hwn a fu farw Mawrth 24, 1851, yn 58 mlwydd oed.
Er cof am Robert Williams mabJohn a Gaynor Williams, Maes Caradog, yr hwn a fu farw Mehefin 22, 1856, yn 20 mlwydd oed. Hefyd y dywededig John Williams yr hwn a fu farw Mawrth 22, 1868, yn 60 mlwydd oed. Hefyd am Mary Ellis ei ferch a gweddw y dy weddarbarch. Robert Ellis, Carno yr hon a fu farw Awst 26m 1891, yn 11 mlwydd oed. Hefyd y dywededig Gaynor Williams yr hon a fu farw Ionawr 15, 1897, yn 87 mlwydd oed.  Hefyd am John Williams eu mab a fu farw Hydref 12, 1910, yn 70 mlwydd oed.
Er cof am Thomas Williams, Tanysgafell, yr hwn a fu farw Medi 6, 1855, yn 81 oed. Hefyd Elizabeth ei briod yr hon a fu farw Tachwedd 1, 1881, yn 97 mlwydd oed.
Er coffadwriaeth am Thomas Williams, Grisiaucochion, yr hwn a fu farw Chwefror 29, 1856, yn 52 mlwydd oed. (inscription). Hefyd Thomas Thomas Williams yr hwn a fu farw Hydref 1?, 1831, yn 14 mlwydd oed. (inscription).
Er cof am Thomas Williams, Bryn Eglwys, St. ???s, bu farw Awst 13, 1883, yn 60 mlwydd oed.
Er cof am William Williams, Coed y Park, a fu farw Awst 14, 1848, yn 38 oed.
Er cof am William Williams, Pen'rallt, Cae'r Mynydd, yr hwn a fu farw Medi 25, 1865, yn 4 ml. oed. Hefyd am Jane Williams ei wraig yr hon a fu farw Mehefin 25ain, 1878, yn 58 mlwydd oed.
Er coffadwriaeth am William M. Williams mab Meshach ac Ann Williams, Y Fron, bu farw Tachwedd 6ed, 1851, yn 27 mlwydd oed. Hefyd Meshach mab y blueni uchod bu farw Mehefin 10ed, 1853, yn 21 mlwydd oed.

 

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement