Login

Tanysgafell .. A to L

Please respect my copyright to this transcription. It is not available for free anywhere else on the internet. It took 3 or 4 visits to this cemetery to take headstone photos and document them.

Er cof am Jane gwraig Wm. Davies, Glan Meirig,. Yr hon a fu farw Awst 1,1869, yn 66 mlwydd oed. Hefyd y dywededig William Davies, yr hwn a fu farw Medi 6, 1886, yn 81 ml. oed
Er cof am John mab Hugh a Jane Davies, Glan Meirig, fu farw Mai 20, 1863, 12 fl. oed. Hefyd Ann priod y dywededig Hugh Davies fu farw Gorph. 16, 1896, yn 67 ml. oed.
Er cof am Robert Davies, Tyn y Coed, yr hwn a fu farw Hydref 22, 1858, yn 37 mlwydd oed.
Er cof am Sarah Davies merch William a Grace Davies, Bryn Eglwys, yr hon a fu farw Rhagfyr 29, 1866, yn 2 mlwydd oed.
William mab John ac Ellen Davies, Coed y Park,  fu farw Gorph. 16, 1819, yn 5 bl. oed.
Er cof am William mab Hugh a Jane Davies, Cilgeraint, yr hwn a fu farw Tach. 23, 1858, yn 7 ml/ oed.
Blant Hugh a Jane Davies, Glan Meirig. fu farw Chwef. 7, 1831, yn 3 ydd oed. Jane fu farw Awst 16, 1855, ???. Hefyd y dywededig Hugh Davies a fu farw Mawrth 6, 1885, yn 56ml. oed.
Er cof blant David a Margaret Davies, Tan-yr-Hirdir. Henry a William Davies a fu farw Rhagfyr 10, 1856, yn 1 diwrnod oed. Hefyd Margaret Davies, yr hon a fu farw Medi 10, 1862, yn 4 oed. Ann, Tachwedd 19, 1862, .....
Er cof am Mary gwraig William J. Edwards, Tyn y Maes, yr hon a fu farw Mawrth 1, 1858, yn 23 oed. Hefyd am Hugh unig ac anwyl fab R. W. a J. Davies, Glan Meirig, yr hwn a fi farw Medi 16, 1898, yn 23 ml. oed. Ei eraill a fachdododd a hi eto yn ddydd. Hefyd R. W. Davies, yr hwn a fu farw Ebrill 23, 1900, yn 59 mlwydd oed.
Er cof am John Ellis, Cilgeraint: yr hwn a fu farw Rhagfyr 9fed, 1851, yn 51 mlwydd oed. Hefyd am John Ellis ei fab yr hwn a fu farw Ebrill 1ydd, 1868, yn 26 mlwydd oed. Ac a gladdwyd yn Mynwent Ballarat, Australia. Hefyd am David Ellis ei fab yr hwn a fu farw Mawrth 19, 1875, yn 21 mlwydd oed. Hefyd am Richard Ellis ei fab yr hwn a fu farw Gorphenaf 8, 1873?, yn 20 mlwydd oed. Hefyd am Ellen Ellis priod John Ellis yr hon a fu farw Ebrill 10fed, 1899, yn 72 mlwydd oed.
Er cof am Ellin Evans, Llwybrmain, gynt o Port Madog, yr hon a fu farw Abrill 25, 1860, yn 81 oed.
Er cof am Margaret gwraig Morris Evans, Glanygorse, yr hon a fu farw Mawrth 20, 1875, yn 54 oed. Hefyd am Ellin eu merch, yr hon a fu farw Mai 27, 1852, yn 1 fl. oed. Felly am Ann eu merch , yr hon a fu farw Ebrill 27, 1855, yn 3 mis oed. (Inscription) Hefyd am Ellen eu merch, yr hon a fu farw Ebrill 10, 1880, yn 27 mlwydd oed.
Er cof am Robert Evans, Pen y Grisiau, Coed y Parc, fu farw Mai 25, 1860, yn 27 oed.
Er cof am William a Elizabeth Evans, Cilgeraint, yn plwyf hwn, Morris, Ionawr 12, 1830, yn ?? oed. Thomas, Ebrill ?8, 1852, yn 10 ml. oed.
Er cof am William Evans, Coed y Parc, yr hwn a fu farw Chwerfor 20, 1837, yn 75 oed. Hefyd Elinor Evans ei wraig fu farw Awst 3, 1860 yn 73 ml. oed
Er cof am Richard E. George, Taermynydd, fu farw Medi 3, 1865, yn 35 oed.
Er cof am Ann Griffith, Dolparc, (gynt Dolwyddelen) a fu farw Ebrill 17, 1857, yn 105 oed.
Er cof am David mab William a Mary Griffith, Castell Dolddafydd, bu farw Ionawr 8, 1852 yn 2 fis oed. Hefyd Ann eu merch yr hon a fu farw Medi 18, 1865 yn 6 mlwydd oed. Hefyd Cadwaladr Hugdes a fu farw Mai 16, 1876, yn 31 mlwydd oed. Hefyd William Griffith a fu farw Mehefin 4, 1878, yn 51 mlwydd oed. Hefyd Mary ei wraig yr hon a fu farw Mawrth 22, 1893, yn 78 mlwydd oed.
Er cof am Hannah merch Elias a Margaret Griffith, Cae Maescollwn. A fu farw Mai 27, 1867, yn 21 ml. oed. Hefyd William eu mab a fu farw Rhagfyr 27, 1872 yn 28 ml. oed. Hefyd y dywededig Margaret Griffith a fu farw Tachwedd 22, 1880, yn 61 oed.
Er cof am John Griffiths, Bryntirion, a fu farw Ebrill y 12, 1857, yn 55 oed. Hefyd John ei fab a fu farw Tach. 28, 1885, yn 29 ml. oed.
Er cof am Henry Hughes, Llwybrmain, yr hwn a fu farw Rhagfyr 29, 1858, yn 45ain mlwydd oed. ''Canys byw i mi yw Crist a marw sydd elw''Er cof am Hugh E. Hughes, Coed y Parc, yr hwn a fu farw Tachwedd 15, 1861 yn 52 oed. Hefyd Ellin Hughes ei chwaer, yr hhon a fu farw Mehefin 18, 1865, yn 29 oed. Hefyd David Hughes eu brawd, yr hwn a fu farw Hydref 15 1870, yn 24 mlwydd oed.
Er cof am John mab John a Mary Hughes, Hirdir, yr hwn a fu farw Mai 6, 1855, yn 8 mis oed.
Er cof am John Hughes, Tyn Twr, fu farw Hydref 11, 1861, yn 52 oed.
Er cof am Mary priod John Hughes, Tan y Bwlch, plwyf hwn. Afu farw Mai 21, 1865, yn 15 oed.
Er cof am blant Robert a Mary Hughes, Mynydd Llandegai. Ann fu farw Gorph. 13, 1858, yn 13 ml. oed. John fu farw Gorph. 18, 1860, yn 8 ml. oed. Catherine fu farw Ionawr 14, 1865 yn 23 ml. oed.
Er cof am John mab Hugh ac Ellin Hughes, Caer Mynydd, yr hwn a fu farw Rhagfyr 25, 1865, yn 3 oed. ;;Fyw i ni yw Crist a marw sydd elw,''
Er cof am Ann merch Owen a Jane Jones, Tai'r Mynydd, a fu farw Awst 10, 1859, yn 22 oed. Hefyd Ellen eu merch fu farw Mehefin 20, 1859, yn 11 oed.
Catherine Jones 1789. Here also lieth the body of William Williams died the 4th Nov. 1812 aged 63.
Er cof am Cathrine priod William Jones, Glan y Gors, yr hwn a fu farw Ebrill 11, 1865, yn 77 mlwydd oed. ''Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedir.'' Hefyd y dywededig William Jones a fu farw Mai 31, 1867, yn 88 mlwydd oed. Hefyd Moses Jones, Glan y Gors, yr hon a fu farw o dydd Llun Medi 6 ac a claddwyd dydd Gwener, mEDI 10, 1888 yn ?8 oed.
Er cof am Daniel mab William a Mary Jones, Tanybryn, Cilgeraint, yr hwn a fu farw Hydref 18, 1862, yn 11 mlwydd oed.
Bedd Eleanorgwraig David Jones, Tan y Bryn, yr hon a fu farw Chwef. 23, 1858, yn 56 mlwydd oed. Hefyd T dywededig David Jones a fu farw Mehefin 27, 1870, yn 79 mlwydd oed.
Er cof am Elinor Jones merch John a Mary Jones, Holyhead, ???ndegai, a fu farw Gorffenaf 22, 1852 yn chwe mis oed.
Bedd Elizabeth gwraig Thomas Jones, Tre Garth, yr hon a fu farw Medi. 18, 1856, yn 53 oed.
Er cof am Ellin merch Owen a Jane Jones, Tanysgafell. yr hon a fu farw Rhagfyr 9, 1877, yn 6 ml. oed ac 11 mis oed.
Er cof am Ellin priod Thomas Jones, Dolddafydd, a fu farw Rhag. 31, 1863, yn 80 oed. Hefyd y dywededig Thomas Jones a fu farw Mehefin 22, 1866, yn 92 ml. oed.
Er cof am Grace merch John a Mary Jones, Cefn yr Ynys, Mynydd Llandegai, fu farw Mai 14, 1849, yn 6 blwydd oed.
Er cof am Grace merch Robert ac Elin Jones, Coed y Park bu farw Mai 26, 1850, yn 22 oed.
Er cof am Hugh mab Humphrey a Jane Jones, Glan Meirig, bu farw Tach. 22, 1855, yn ?7 oed. Hefyd y dywededig Jane Jones, a fu farw Ionawr 1, 1866, YN 56 oed.
Er cof am Jane merch Owen a Jane Jones, Tair Mynydd, yr hon a fu farw Mehefin 20ain, 1856, yn 9 mlwydd oed. Hefyd Hugh eu mab a fu farw Mehefin 21, 1857 yn 25 oed.
Er cof am John Jones, Tanrhirdir, yr hwn a fu farw Mehefin 20, 1855, yn 50, yn 10 mlwydd oed. Hefyd Catherine ei ferch y rhan a fu farw Mai 12, 1852, yn 2 ml. oed. Hefyd Jane Williams yr hon a fu farw Mawrth 5, 1904, yn 83 ml. oed.
Er cof am John Jones, Coed y Park, yr hwn a fu farw Rhagfyr 29ain, 1857, yn 77 mlwydd oed.
Er cof am Margaret merch Evan a Cathrine Jones, Tair,  Mynydd Llandegai, a fu farw Chwef. 11, 1858, yn 26 oed. Hefyd Griffith ei mab a fu farw Mai 30, 1858, yn 17 oed. Hefyd y dywededig Cathrine Jones a fu farw Hydref 4, 1864, yn 57 ml. oed. Hefyd y dywededig Evan Jones yr hwn a fu farw Rhagfyr 6ed, 1878, yn ?6 mlwydd oed.
Er cof am Mary, merch Evan a Jane Jones, a fu farw Meh. 4, 1852, yn 9 mlwydd oed.
Er cof am Mary priod John M. Jones, Cefn yr Ynys, yr hwn a fu farw Chwefror 28, 1866, yn 55 mlwydd oed.
Er cof am Mary priod William Jones, Tanybryn, yr hon a fu farw Mai 8, 1867, yn 49 mlwydd oed. Hefyd y dywededig Wm. Jones a fu farw Hydref 13, 1894, yn 77 mlwydd oed.
In memory of Mary the beloved wife of W. O. Jones, Porthmadog, who departed this life Aug. 27, 1871, aged 27 years. (Inscription) Also Hugh William Jones son of the above W.O.J. who died April 28th, 1873, aged 21 months.
Er cof am Owen Jones ?nan y hwn a fu farw Ebrill 26, 1856 yn 31 oed. Hefyd Elizabeth ei wraig a fu farw Mehefin 21, 1857, yn 27 oed. Hefyd Ellen eo merch a fu farw Awst 31, 1872, yn 18 mlwydd oed.
Er cof am William Jones, Tanyrhirdir, fu farw Chwefror 21ain, 1888, yn 67 mlwydd oed. Hefyd Jane Jones ei anwyl briod a fu farw Mai 28ydd, 1913, yn 91 mlwydd oed.
Er cof am Ann merch Owen ac Ann Jones, Llwybrmain, yr hon a fu farw Rhag. 28, 1864, yn 28 oed.
Er cof am Owen Jones, Llwybrmain, a fu farw Mehefin 4, 1864, yn 58 oed. Hefyd ddywededig Ann Jones ei wraig a fu farw Ionawr 7ed, 1887, yn 88 mlwydd oed.
Er cof am blant Samuel a Margaret Jones, Llwybrmain, bu farw Richard Rhag. 25, 1850, oed 2 fis; bu farw Richard 15, 1850, oed 2 fis. John eu mab a fu farw Ionawr 27, 1835 yn 1 fl. oed.
Er cof am Catherine Jones, Ty'r Capel, Hermon fu farw Rhag. 6, 1860, yn 36 oed.
William Jones, late Wharhanger at Port Penrhyn. was buried here the 22nd day of April 1794 aged 40.

Er cof am Hugh Lewis, Caynant, Dolawen, a fu farw Rhagfyr 21, 1856, yn 72 oed. Hefyd Ann ei wraig a fu farw Rhagfyr 31, 1851, yn 69 oed.
Goladau Ann merch Richard a Mary Lloyd, Mynydd Llandegai, yr hon a fu farw Awst 7, 1819, yn 8 mlwydd oed. Hefyd Mary Ann Lloyd eu merch: yr hwn a fu farw Awst 26, 1819, yn 4 flwydd oed. Hefyd Mary Ann Lloyd eu merch, yr hon a fu farw Ebrill 26, 1864, yn 2 ml. oed.
Er cof am Elizabeth E. Lloyd priod W. E. Lloyd, Cilgeraint, a fu farw Medi 10, 1881, yn 76 mlwydd oed. Hefyd y dywededig W. E. Lloyd a fu farw Ebrill 21, 1888, yn 88 mlwydd oed.

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement