Login

Llanfairisgaer K TO Z

Er serchog goffadwriaeth am Capt. David Lewis, 11 Port Terrace, Port Dinorwic bu farw Mawrth 21, 1884, yn 65 ml. oed (ac a gladdwyd yn Inverness). Hefyd Eleanor, ei wraig a fu farw Chwef. 17, 1906, yn 81 ml. oed. (inscription) Hefyd Kate, merch yr uchod ganwyd Mehefin 1852, fu farw Ebrill 12, 1936 (inscription)
Er serchog gof am Capt. Griffith Owen, Rock View, Morfa Nefyn. Yr hwna fu farw yn Buenas Ayres Ion. 22, 1908, yn 50 ml. oed. Hefyd wi anwyl briod Catherine Owen yr hon a fu farw Mai 11, 1908 yn 51 ml. oed. (inscription) Hefyd Sarah Parry anwyl ferch Capt. Wa Janet Parry, a fu farw Ebrill 12, 1930, yn 64 ml. oed
Er cof annwylaf am Capten Rice Parry, Angorfa, Y Felinheli, hunodd Awst 16, 1911. Hefyd ei annwyl briod Ellen Mary (Nell) hunodd Ebrill 1, 1961 (inscription) Hefyd eu mab Owen R. Parry hunodd Ion. 7, 1978 yn 77 ml. oed
In loving memory of Capt. Robert Parry, 'S.S. Alliance' 20 Bangor Street, Port Dinorwic, died June 4th, 1898, aged 58. (inscription) Also Elizabeth Parry wife of the above died Jan. 9, 1906 aged 77 (inscription)
Er cof am Janet anwyl briod Capt. William Parry, Brynffynon, Port Dinorwic, yr hon a fu farw Gorphenaf 1af 1892 yn 61 mlwydd oed. Hefyd y dywededig uchod Capt. William Parry, Schooner 'Catherina' a fu farw Hydref 31 1905 yn 78 mlwydd oed. (inscription)
Er cof am Capt. William Parry gynt o'r Schooner 'Menai,' yr hwn a fu farw yn Port Terrace, Port Dinorwic, Hydref 15, 1875 yn 52 ml. oed. Hefyd ei anwyl briod Charlotte yr hon a fu farw Rhagfyr 21, 1912, yn 77 mlwydd oed (inscription)
Er cof am Owen mab William a Charlotte Parry, Port Terrace, Port Dinorwic. Afu farw Gydref 8ed 1870, yn 12 mlwydd oed. Hefyd Henry Parry eu mab yr hwn a fu farw Ionawr 26, 1880 yn 19 mlwydd oed. Hefyd Mary C'th. P. merch a fu farw Chwef. 25, 1882, yn 7 ml. oed
Er serchog gof am Henry R. Pierce, Trinity Pilot, anwyl briod Grace Pierce, 33 Beach Road, Port Dinorwic. Bu farw Mai 6, 1918 yn 48 ml. oed. (inscription) Hefyd am Grace ei anwyl briod bu farw Chwefror 5, 1933 yn 58 ml. oed. R.I.P.
Er coffadwriaeth am y diweddar Capt. Edward Pugh yr hwn a fu farw trwy foddi yn Lerpwl ar y 14eg o Ionawr 1864 yn 34 mlwydd oed ac a gladdwyd yma ar y 19eg o Ionawr1864.
In loving memory of Capt. Joseph Richardson aged 59, Master of ship 'Richard Hayward' which took fire on her voyage from Sunderland to Singapore Sept. 1883. Also Henry only son of above aged 19 who was on the same ship. Also Anne widow of Capt. Richardson who died Dec. 15th, 1887 aged 53
In memory of three sons of Capt. G. Roberts, 4 Terfyn Terrace, Port Dinorwic, Capt. William Roberts who was lost while on a voyage to Bombay in the year 1883 aged 30. Evan Roberts lost on the same voyage aged 15. Griffith Roberts died September 22nd, 1893, aged 26. (inscription) Jane Roberts wife of the above Capt. Roberts died May 29, 1903 aged 75. Capt. Griffith Roberts died November 8th 1903 aged 79.
Er serchog gof am Captn. Evan Roberts, Snowdon Street, Port Dinorwic, bu farw Tachwedd 21ain, 1879, yn 33 mlwydd oed. (inscription) Hefyd cof am Ellen anwyl briod yr uchod bu farw Gorph. 12fed, 1922 yn 78 mlwydd oed. (inscription)
In memory of Phoebe wife of Capt. Robert Roberts of Alalas who died March 1, 1845 aged 76. Also the above named Capt. Robert Roberts who died July 4th 1845 aged 80.
Er serchog am Capt. William Thomas, Caeau Brycnion, Pwllheli bu farw 2 Medi 1915 yn 76 oed. (inscription). Er serchog gof am Margaret anwyl briod William Thomas, Tanybryn, Port Dinorwic. Yr hon a hunodd yn dawel yn yr Iesu Ebrill 5ed 1907 yn 60 mlwydd oed. (inscription)
Er serchog gof am Owen Williams, Master Mariner, 10 Bangor Street, Port Dinorwic. Yr hwn a fu farw Gorph. 22nd 1894 yn 29 mlwydd oed. (inscription). Hefyd Capt. John Williams, ''S.S. Alastair'' yr hwn a fu farw Rhagfyr 20ed 1907 yn 53 mlwydd oed. Hefyd Ellen chwaer yr uchod a fu farw Mawrth 23, 1945, yn 88 ml. oed.

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement