Login

Llan'mathafarneithaf P -Z

Chwefror 4ydd 1841 by farw John Parry yn 2 flwydd oed mab Y Parch Jhn Parry ag E;or Parry ei wraig, Ty Coch, Llanfairmathafarneithaf, Mon. Hefyd am John Parry eu mab priod Margaret Parry, Boot, Pentraeth yr hwn a fu farw Nawrth 3ydd 1869 yn 25 mlwydd oed.
Er serchog gof am Mary annwyl briod John Parry, Ty Newtdd, Llanbedrgoch, yr hon a fu farw Awst 5ed 1901 yn 32 ml. oed. (inscription) Hefyd yr uchod John Parry a hunodd yn yr Iesu Tachwedd 12, 1950, yn 79 mlwydd oed. ''Cwsg a gwyn dy bysd.'' Hefyd eu merch Mary Maines a hunodd Medi 26, 1978 yn 83 mlwydd oed. (inscription) Ac i cofio'n annwyl am ei phriod Edwin Maines a hunodd Gorff. 9 1968 yn 77 mlwydd oed (inscription)
Er cof am Sudney Parry priod Thomas Parry, Garnedd Rhos or plwyf hwn yr hon a ymadawodd ar fuchedd hon Ionawr 30, 1877 yn 57 mlwydd oed. Hefyd Y dywededig uchod Thomas Parry yr hwn a fu farw Mawrth 11eg 1890 yn 72 mlwydd oed. Hefyd plant yr uchod Mary a fu farw Awst 20ed 1861 yn 15 mlwydd oed. Thomas a fu farw Mai 10ed 1876 yn 22 mlwydd oed Sudney a fu farw Rhag. 17eg 1876 yn 19 mlwydd oed.
Er cof am Thomas Parry mab Robert Parry ag Elizabeth ei wraig o'r Ty Twn, Llanfairmathafarneithaf a fu farw Awst 22 1836 yn 30 oed. Hefyd am John Williams, Cogfryn, Llanbedrgoch yr hwn a hunodd yn yr Iesu Chwefror 18, 1865 yn 80 mlwydd oed. Hefyd am Ellen Williams priod y dywededig John Williams yr hon a hunodd tn yr Iesu Rhagfyr 6ed 1876, yn 82 mlwydd oed. (inscription)
Er serchog coffadwriaeth am Thomas Parry, Bodlondeb or plwyf hwn yr hwn a fu farw Rhag. 8 1877 yn 67 mlwydd oed. Hefyd Anne merch yr uchod yr hon a fu farw Mawrth 14eg 1857 yn 17 mlwydd oed. Hefyd Catherine Parry gwraig yr uchod yr hon a fu farw Chwefror 15 1889 yn 77 mlwydd oed.
In loving memory of Paul Polya, Ysgubor Ddegwm, Llanfair M.E., 21st Feb, 1906 to 29th June, 1989 and Margaret Polya, 24th April 1921 to 24th February, 2011
In loving memory of Cecil F. Rhodes, dear husband and father died March 15, 1989 aged 68 years. ''God keep him in perfect peace.''
Er cof am Ann Roberts priod Richard Roberts, Bryn Erw, yr hon a fu farw Ionawr 9 1895 yn 48 mlwydd oed. Hefyd Richard Roberts yr hwn a fu farw Chef. 3 1911 yn 65 mlwydd oed.
Er cof am Elizabeth gwraig Lewis Roberts, Brynmwcog, Llaneigrad yr hon a fu farw Ebrill 15ed 1851 yn 33 mlwydd oed. Hefyd am ddau o'u plant a fuoni feirw yn .....
Mary Jane merch Hugh a Ellen Roberts, Tyddyn Tlodion yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Medi 28ain 1880 yn 13 mlwydd oed. Hefyd Y Parch Hugh Roberts, Tyddyn Tlodion, yr hwn a fu farw Ionawr 14eg 1892 yn 65 mlwydd oed. (inscription)
Coffadwriaeth am William Robertsor Ynys Uchaf bu farw Awst y 10 1823 ei oed 72. (inscription) Hefyd am Mary Jones fu farw Rhag. 23ain 1834 yn 51 mlwydd oed.
Er cof am John Rowlands, Tyn Rhos plwyf hwn yr hwn a fu farw Mawrth 1875 yn 50 mlwydd oed. Hefyd Ellen anwyl briod y dywededig yr hon a fu farw Ionawr 31ain 1879 yn 68 mlwydd oed.
In loving memory of Matthew Rowlands, Tyddyn Dilifws, died Deptember 7, 1902, aged 66 years. Erected by his loving wife.
Er coffadwriaeth am Ann anwyl briod Owen Thomas, Bryn Tawel, Llaneugrad, yr hon a fu farw Ionawr 7 ed 1853 yn 37 mlwydd oed. Hefyd Owen Thomas yr uchod a fu farw Tachwedd 13eg 1893 yn 77 mlwydd oed. Hefyd y plant y dywededig uchod William fu farw yn y flwyddyn 1832 yn 7 mlwydd oed. Thomas a gladdwyd yn Falmouth 6 Mawrth 1891 yn 45 mlwydd oed. Hefyd Hannah Thomas anwyl ferch yr uchod yr hon a fu farw Mai 23ydd 1905 yn 62 mlwydd oed.
Y mae yn gorwedd mewn gobaith o Adgylch llawen Gorph. Catherine Thomas gwmgi Philip Thomas gynt o Plas yn Rhos yn y plwyf yma yr hon derfynodd or bywyd marwol hwn ar y 23ain o fis Mawrth 1794 ei hoed 69. Yn yr unmodd mae yma yn gorwedd mewn yr un gobaith o Adgyfiad llawen Corph yr hwn ahunwyd uchod Philip Thomas yr hwn a derfynodd or bywyd marwol hwn ar y 30in o fis Mawrth yn y flwyddyn 1808 ei oed ran 84. (inscription) Hefyd am John Philip gynt o Tyddyn Tlodion a fu farw ac hefyd am Ann ei wraig yr hon a fu farw. Hefyd am Owen Parry, Tyddyn Tlodion yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Chwefror 16eg 1860 yn 73 mlwydd oed. Hefyd a Mary gwraig y dywededig Owen Parry yr hon a fu farw Gorphenaf 16eg 1865 yn 76 mlwydd oed.;
Er cof am Richard Thomas, Pen y Parc, o'r plwyf hwn, yr hwn a fu farw Mai 11eg, 1855, yn 75 oed ac Elinor ei wraig, a fu farw Chwefror 23, 1907, ei hoed 86
Er cof am John Prichard Thomas, unig ac annwyl fab John a Margaret Thomas, Pant y Bugail, Tyn-y-gongl, Yr hwn a fu farw Ebrill 9, 1899 yn 27 mlwydd oed. Hefyd y dywededig John Thomas (Tad yr uchod) yr hwn a fu farw Medi 14, 1905 yn 67 mlwydd oed.
Robert Thomas, Plashelwal, Llanbedrgoch, a fu farw Hydref 31 1897 ei oed 43. Also Elizabeth Thomas his wife who died 18th June 1871 aged 83 years. (inscription)
Er cof am Ann merch Richard Williams, Olgre, Llandyfnan bu farw Medi 17 1837 ei hoed 17. Hefyd Ann gwraig y dywededig Richard Williams a fu farw Gorphenaf 15 1845 ei hoed 51.
Er serchog gof am Ann anwyl briod Thomas Williams, Brynuchaf or plwyf hwn. Yr hon a fu farw Ebrill 23, 1885 yn 66 mlwydd oed. ''Yn prysia yr hwn a gredo.'' Hefyd y dywededig Thomas Williams yr hwn a fu farw Mawrth 27, 1885 yn 66 mlwydd oed. (inscription)
Er cof am Elinor gwraig Hugh Williams gynt o Bant y Saer yn y plwyf yma yr hon a fu farw Mai 27 1819 yn 55 mlwydd oed. Hefyd y dywededig Hugh Williams a fu farw Mehefin y 13 1837 yn 78 mlwydd oed.
Er serchog goffadwriaeth am Ellen anwyl briod Richard Williams, Brynllwyd yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw Mehefin 3, 1891, yn 69 mlwydd oed. (inscription) Hefyd Richard Williams priod yr uchaf yr hwn a fu farw Chwef. 11, 1899 yn 85 mlwydd oed.
Er serchog Goffadwriaeth am Ellen merch Hugh a Jane Williams, Tyddyn Forfydd, Llanddyfnan, a hunodd Awst 21, 1902, yn 17 mlwydd oed. Hefyd chwaer yr uchod Margaret Williams a fu farw Mai 19, 1947 yn 60 mlwydd oed. ''Yn angof ni chant fod.''
Er cof am Margaret gwraig John Williams, Ty Newydd or plwyf hwn a fu farw Hydref 9ydd 1868 yn 41 oed. Hefyd am y dywededig John Williams yr hwn a fu farw Ebrill 4ydd 1891 yn 61 mlwydd oed. (inscription)
Here lieth Mary Jane youngest daughter of Thomas & Anne Williams, Brynuchaf of this parish died 3 June 1864 aged 3 years. (inscription)
Er cof am John Williams, Cae Cam, plwyf hwn yr hwn a fu farw Ebrill 24, 1877 yn 91 oed.
In loving memory of John Williams beloved husband of Catherine Williams died Feb, 6, 1860 aged 31 years. Also Catherine Williams, late of Tyddyn Dilifws in this parish, died at Chwinllan, Dulas Feb. 6 1912, aged 81 years.
Er cof am John mab Richard ac Ellin Williams, Brynllwyd y plwyf hwn fu farw Ionawr 16 1869 yn 17 ml. oed. Hefyd Richard eu mab fu farw Hydref 26ain 1870 yn 21 ml. oed.
Er cof am Owen Williams, Glandwr or plwyf hwn, yr hwn a fu farw Medi 11, 1865, yn 50 mlwydd oed. Hefyd Margaret ei anwyl briod yr hon a hunodd yn yr Iesu Hydref 30 1900 yn 70 mlwydd oed.
Er cof am Owen Williams, Tyddyn Sergeant, yr hwn a fu farw Rhag. 31ain 1899 yn 58 mlwydd oed. ''Hyn a allodd hwn efe ai Gwnaeth.'' Hefyd ei briod Ann Williams a fu farw Medi 17, 1942 yn 95 mlwydd oed.
Er cof am Richard Williams, Tyn-lon or plwyf hwn a fu farw Gorph. 1840 yn 40 mlwydd oed. Hefyd Margaret Williams, ei briod fu farw Ebrill 1882 yn 84 mlwydd oed.
Er cof anwyl am William Williams, Marion Mawr, a hunodd Tach. 8 1893 yn 20 oed.
 

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement