Login

Eglwys Santes Fair (St. Mary's), Llanfairmathafarneithaf, Anglesey


In loving memory of William E. Alderman 1925 - 1989. Also his grandson Robert Edward Guy Meade, died 24th Sept, 1991, aged 3 years
Here lie the remains of Capt. Henry Galt who was wrecked in the ship Thomas on Red Warf Sands 18th Dec, 1800 (when all on board perished on the 55th year of his age.
Er cof am Elizabeth annwyl briod Owen Hughes, Pen y Parc yn y plwyf hwn a fu farw Gorphenaf 16eg 1879 yn 60 mlwydd oed. Hefyd yr uchod Owen Hughes fu farw Ebrill 8, 1902 yn 82 ml. oed. Hefyd eu mab Hugh Hughes fu farw Hyd. 16, 1905 yn 53 ml. oed. Hefyd eu merch Margaret fu farw Mai 30, 1918 yn 67 ml. oed
Hugh Hughes, Fferam Llanddyfnan a fu farw Tachwedd 17, 1828 ei oed 71. Er cof am Elinor gwraig y tranegedig Hugh Hughes, yr hon a ymadawedd ar bywyd hwn y 13 dydd a lis Ionawr, yn y flwyddyn 1841, yn 84 mlwydd oi hoed.
Er coffadwriaeth am John Hughes a Richard Parry, Benllech Isaf, S???, ?? Rhagfyr, 1892, J. Hughes yn 29 ml. oed. ??r?t Parry yn 26 ml. oed.  Ganwyd Gorph. R. T. Parry, 16 Ionawr gladdwyd ef 18ed 1893. Gladdwyd ei plant bach Richard Parry Gorphenaf 22ain, John O. Hughes, Tachwedd 27, 1893.
Yma y Gorwedd John Hughes o'r Tyn y Mynydd a fu farw Ebrill 27, 1829 yn 80 oed
Gwyddfa Mary merch Harry a Grace Hughes, Pen y Graig, bu farw Mai 10, 1847 yn 20 ml. oed. HefydElizabeth eu merch yr hon a fu farw Hydref 22, 1858, yn 22 oed.
Richard Hughes, late of Feram in this parish of Llanddyfnan, he died Dec. 17, 1812 aged 57 years. Also of Mary Hughes his wife who died on the 21st day of May in the year 1840 aged 76 years.
Er cof am Rowland Hughes, Tyddyn Dyllws, a fu farw Mai 24ain 1853 yn 83 oed. Hefyd Mary ei gwraig a fu farw Mai 12ed 1855 yn 86 oed. (inscription)
Er cof am Catherine merch Wm. ac Elizabeth Jones, Fagwyr Fawr, Llanddyfnan, a fu farw Rhag. 30 1885, yn 23 ml. oed.
Er cof am Elias Jones, Bryn goleu, Llanddyfnan, yr hwn a fu farw Medi 2 - 1890. yn 67 mlwydd oed. ''Mewn momenty disgynais ir bedd. Am hynny byddwch chwithau barod''
Er cof annwyl am Grace Jones, Norwood, College Road, Bangor, a fu farw Hydref 26, 1957, yn 64 mlwydd oed. Hefyd ei h'annwyl chwaer Mary a fu farw Gorffennaf 12, 1975, yn 79 mlwydd oed. ''Hedd perffaith hedd''
John Jones, Erwddu or plwyf hwn. Yr hwn a fu farw Mehefin 1, 1898 yn 66 mlwydd oed. Hefyd Jane Jones priod yr uchod a fu farw Chwefror 17, 1901 yn 60 mlwydd oed. (inscription)
Er cof am John Jones, Pendref plwyf hwn a fu farw Tachwedd 13, 1860 yn 76 ml. oed. Hefyd Laura ei wraig a fu farw Ebrill 25, 1876 yn 86 ml. oed. Hefyd er cof am Margaret merch y dywededig uchod a fu farw Medi 18, 1888 yn 63 oed.
In memory of John Jones, Pen y Chwarel. Llanddyfnan, who died Feb. 22nd, 1884, aged 73 years, Also Mary his wife who died August 10th, 1884, 63 years. Also Joll fourth son was lost at sea Feb. 20th, 1884, ?? years. Also William youngest son died at sea March 31st, 1884, aged 18 years.
Letitia Jones annwyl ferch Wm. ac Ellen Jones, Yscuborlwyd o'r plwyf hwn, yr hon a hunodd yn yr Iesu Hyd. 30, 1906 yn 69 mlwydd oed. (inscription)
Er cof am Mary Jones, Cocyn Ucha, Llanallgo, yr hon a fu farw Rhagfyr 13ed 1871 yn 51 mlwydd oed.
Er parchus gof am William Jones o'r Fagwyr Fawr, Llanddyfnan yr hwn a fu farw Mai 1af, 1872 yn 58 mlwydd oed. Hefyd Elizabeth Jones gweddw y dywededig uchod. Yr hon a fiu farw Gorphenaf 1af, 1906 yn 76 mlwydd oed.
Er cof am Wm. Jones o Big yr engan yn y plwyf yma yr hwn a fu farw y 7ed dydd o Ionawr 1841 yn 51in oed. Hefyd Margaret Jones gwraig y dywededig William Jones, yr hon a fu farw Gorphenaf 17, 1871, yn 80 mlwydd oed.
In memory of Kenneth Henry Knight, beloved husband of Gillian, born 5th December 1925, died 5th August, 1988.
Er cof am Ellin Lewis y drydedd ferch Owen ac Ann Lewis, Bryn Felin, yr hon a fu farw Medi ?? 1877 yn 61 mlwydd oed. Hefyd Jane Lewis merch ieuangaf yr uchod yr hon a fu farw Gorphenaf 24ain 1848 yn 27 mlwydd oed. (inscription)
Er cof am John Lewis a fu farw Awst 12fed 1875 yn 22 mlwydd oed.
Bryn y Felin yn y plwyf hwn er cof am Owen Lewis, ai fab Owen a fu ond feirw Hydref 31 ain 1827 oed y tad 54 oed y mab ??. A Robert, Mai 19eg 1835 er oed 84. Ac Elizabeth, Tachwedd 24ain 1841 er hoed ?6. Mors Janua Vital. Hefyd Anne ei wraig fu farw Rhagfyr 21858 yn 79 oed.
Er cof am Robert trydydd mab William ac Ann Lewis, Fron Goch, Llaneugrad yr hwn a fu farw Chwefror 18ed 1872 yn 25 mlwydd oed.
Gwnddfa Thomas mab Richard ac Ann Lewis, Pen y Graig bu farw Awst 14, 1849, oed 3 bl. Hefyd y dywededig Richard Lewis yr hwn a bu farw Ebrill 6ed 1870 yn 55 mlwydd oed.
In loving memory of a dear husband, father and grandfather, George Kenneth Maynard, who died February 18th 1991, aged 62 years. ''We will love you always.'' William James Eaton a dear brother and uncle 1917 - 2005. ''Forever in our thoughts.''
Er cof am Elizabeth Owen annwyl ferch Henry ac Ellen Owen, Tyddyn Tlodion yn y plwyf hwn. A fu farw Awst 30, 1891 yn 21 mlwydd oed.
Er serchog am blant Grace Owen, Tynyr Ardd, Llanfair M.E., Evan a fu farw Ebrill 4ydd 1864 yn 19 ml. oed. Hugh a fu farw Chwefror 13 1886 yn 37 ml. oed. Hefyd yr uchod Grace Owens a fu farw Rhagfyr 18 1890 yn 76 ml. oed. ''Marw sydd elw''
Er serchog coffadwriaeth am Hannah Owen, Monachlog or plwyf hwn yr hon a fu farw Gorphenaf 31ain, 1883 yn 68 mlwydd oed. Hefyd am Michael Owen brawd yr uchod yr hwn a fu farw Ebrill 6ed 1900 yn 70 mlwydd oed.
Er serchog gof Jane anwyl briod Robert Owen, Tyn Pwll Moelfre, a hunodd yn yr Iesu Mawrth 14eg 1923, yn 74 mlwydd oed. Hefyd Robert Owen, a hunodd yn yr Iesu Chwef 13eg 1925, yn 75 mlwydd oed. Hefyd eu mab William a gollwyd hefo'r llong Lord Dufferin Hydref 1896 yn 24 mlwydd oed.
Er cof am John Owen, Tyddyn Eden,o'r plwyf a fu farw Chwefror 8 fed, 1872 yn 84 mlwydd oed. Hefyd ei wraig yr hon a fi farw Ebrill 6ed 1873, yn 76 mlwydd oed. Hefyd eu mab y Parch Hugh Owen yr hwn a fu farw Ionawr 11eg, 1877, yb 34 mlwydd oed wrth bod yn pregeyhu yn nghyfundeb y Methodistiaid Calfinaidd gyda ffyddlondeb am 13 o flynyddoedd.
Er cof am Mary Owen, Gynt o'r Ysgubor Lwyd a fu farw Ionawr 29, 1854, yn 65 mlwydd oed. Hefyd Letticia anwyl briod William Thomas yr hon a fu farw Mehefin 8, 1891, yn 38 mlwydd oed. '' Ymlawenhawn yn nerth ein hiechid.'' Hefyd am eu plant Jane a fu farw Hydref 9, 1886. William a fu farw Mawrth 14, 1899, yn 14 diwrnod oed.
Er cof am anwyl blant Robert a Jane Owen, Bryn Goleu Isaf o'r plwyf hwn. Thomas a fu farw Cher. 15, a John Owen 29 or run mis 1874 yn 2 wythnos oed. Hefyd John R. Owen bu farw Ebrill 7fed 1876 yn 5 mlwydd oed. Hefyd Margaret Owen bu farw Gorph. 4, 1876, yn 15 mis oed.
 

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement