Login

Translations
Below are some of the translations of more commonly used words on headstones

Ionawr, Ionor - January                                             un - 1           dau - 2
Chwefror, Chwefrol -February                                    tri - 3            pedwar - 4
Mawrth - March                                                          pump - 5     chwech - 6
Ebrill - April                                                                 saith - 7       wyth - 8
Mai - May                                                                    naw - 9         deg - 10
Mehefin - June                                                            ugain - 20    deg ar hugain - 30
Gorffennaf, Gorphenaf - July
Awst - August
Medi - September
Hydref - October
Tachwedd - November
Rhagfyr - December


******************************************

a aned, a anwyd - who was born                     er cof am - in memory of
a enwir/enwyd uchod - named above               eu plentyn, plant - their child, children
a fu farw - who died                                          coffadwriaeth - remember, remembrancee
a gafodd ei ddiwedd - met his end                    gorffwys, gorphwys - rest
a gladdwyd - who was buried                           gwraig - woman, wife
ab, ap - son (of)                                                gynt - formerly
annwyl - loving                                                  hefyd - also
blwyddyn - year                                                 hunodd - died
blwydd, mlwydd - year (after number)               mother - mam-gu - grandmother mam
brawd, brodyr - brother                                     mewn hiraethus gof - in grieving memory
bu farw - he (she) died                                      mis, -oedd - month(s)
chwaer, chwiorydd - sister                                 oed, oedran - age
claddwyd - was buried                                       plant - children
 diwrnod, dydd - day                                          plwyf - parish
eglwys - church                                                  serchus, serchog - loving, affectionate
ei annwyl wraig - his dear/beloved wife             tad - father
ei fab - his son                                                    tad-cu, taid - grandfather
ei ferch - his daughter                                         tyner, yn dyner - tender, tenderly
ei merch - her daughter                                      wythnos - week
ei gwr - her husband                                           ymadawedig - departed, deceased
ei mab - her son
ei merch - her daughter

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement