Login

Pentir, A to F

Inscriptions are done from headstone photos I have taken and have kept.

Here lie the remains of Mary Isabella Burton youngest daughter of Major Cha. Fred Burton, R.M.N.
In loving memory of Edwin W. Cole died Dec. 16, 1934 aged 26. Also his mother Margaret Cole died March 12, 1956 aged 72. Edwin Aubrey Cole Died 6th June 1976 aged 91 years.
Er serchog am Robert Daniels annwyl briod Sophia Daniels, Tan-y-Celyn, Waen Pentir,. Bu farw Ebrill 1, 1931 yn 49 ml. oed. Hefyd Sohia Daniels, ei briod. Bu farw Gorffenaf 17, 1949, yn 67 ml. oed. Hefyd Arwel Lloyd annwyl blentyn Owen a Hefina Daniels. Bu farw Mawrth 31, 1958, yn 14 mis oed.
John David died September ye 11th 1734 a...
Er serchog gof am Ceinor Davies, Carfan, (gynt o Ty Gwyn Llangeitho) fu farw Gorffenaf 6, 1032, yn 42 ml. oed.
Er cof am Ebenezer Davies annwyl briod Mary Davies, Rhiwlas. Yr hon a fu farw Mehefin 25, 1869 yn 38 mlwydd oed. Hefyd Mary Davies ei bried yr hon a fu farw Tachwedd 23, 1894, yn 63 mlwydd oed. Hefyd Ellen merch hynaf y dywededig. Bu farw yn y Garth, Bangor, Mawrth 12fed 1915, ar ol hir dystudd yn 65 ml. oed.
Er cof am Laura merch Hugh ac Anne Davies, Llanerch, Llandwrog, yr hon a fu farw Mai 21, 1869, yn 26 mlwydd oed.
Er serchog gof am Maggie annwyl briod Price Davies, Bryniau, Mynydd Llandegai, hunodd Mehefin 19, 1953, yn 49 ml. oed. Hefyd Glenys eu baban Hefyd ei priod Price Davies hunodd Hydref 25, 1966, yn 64 ml. oed.
In memory of Margaret the wife of John Davies of Upper Bangor, Labourer, who departed this life on the 13th Sep. 1865, aged 71 years.
Er cof am William Davies mab Thomas ac Ellen Davies, Rhiwlas, Pentir. Yr hwn a fu farw Ionawr 20, 1880 yn 2 flflwydd ac 6 mis oed. Hefyd am y ddywededig Ellen Davies yr hon a fu farw Mai 7, 1882 yn 20 ml. oed. Hefyd Ellen eu merch a fu farw Ebrill 20, 1882 yn flwydd a 5 mis oed.
Er cof am William Davies, Elim Cottage, Port Dinorwic. A fu farw Ebrill 4, 1925. Hefyd ei briod Ellen Jane Davies a fu farw Mai 20, 1930. Hefyd eu plant Rachel a fu farw Awst 15, 1932. John a foddodd yn 'New York' USA claddwyd yn Evergreen cemetery Awst 9, 1945. David Benjamin fu farw o'i glwyfan yn 'Jerusalem' Mai 1, 1917.
In memory of James son of James Donaldson of Bangor, by Elizabeth his wife who died September 22nd 1862 aged 3 years. ''Anfon am James, i wynfyd a wnaeth lon, A thy nodd fry i ysbryd; Er gorph bach o ....
Er sechog coffadwriaeth am Elizabeth, annwyl briod John Edwards, Pant Four Alls, yr hon a fu farw Mawrth 1, 1891, yn 67 mlwydd oed. ''Myfi a edrychaf ar dy wyneb mewn cyfiawnder: digonir fi pan ddihunwyf a'th ddelw di.'' Psalm xvii, 15. Hefyd y dywededig John Edwards, yr hwn a fu farw Ebrill 10, 1894, yn 67 mlwydd oed
Er cof am Edward Ellis, Rhiwlas. Bu farw Ebrill 26, 1854 yn 26 oed. Hefyd ei chwaer Catherine Ellis fu farw Tachwedd 21 1856yn 21 oed
Er cof am William Ellis, Rhiwlas, a fu farw Gorph. 13, 1852, tn 59 oed. Hefyd Mary ei wraig a fu farw Ebrill 8, 1881 yn 78 oed
Er cof am John Evans, stone mason, Vodol yr hwn ft faew maw 8 1869 yn 57 ydd oed. Hefyd am Catherine Evans priod yr uchod fu farw Ebrill 9, 1901, yn 82 ml. oed
Er cof am John Evans annwyl briod Ellen Evans, Pant yr Afon, Douglas Hill a fu farw Chwef. 29 1924 tn 63 mlwydd oed
Er serchog am Margaret Evans annwyl briod Edward H. Evans, Deiniol Terrace, Brynrefail. Yr hon a fu farw Hydref 29ain1898 yn 46 mlwydd oed. Hefyd Elizabeth Jane Hughes, Gorph. 4 1925 yn 59 ml. oed
Er serchog gof am y diweddar William Francis, Raber Cottage, Felinheli. A hunodd Mawrth 19, 1926, yn 29 mlwydd oed. Hefyd ei briod Elizabeth Francis, a hunodd Mehefin 13, 1981, yn 80 mlwydd oed.

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement