Login

Capel Uchaf (Nr. Clynnog Fawr)

Photos at bottom of page

Er cof am fechgyn yr ardal hon a dollwyd yn y nrhyfel mawr 1914-1918.

William Jones, Tyddyn Llwyn.

Thomas Ph Roberts, Tyn y Weirglodd.

Robert Owen, Min Afon.

John Griffith, Minffordd.

''Mewn angof yn chant fod.''

In thanks to God for the life of John Francis Bacon, of Felin Faesog. Died July 12th, 1927, aged 67. ''A post of genius, A man of Love, A Christian of faith.''

Er cof am John Davies, Tyn Lon, Capel Uchaf, y hwn a fu farw Mehefin 4, 1867, yn 59 mlwydd oed. Hefyd Jane ei wraig yr hon a fu farw Mai 27, 1890, ynm 78 mlwydd oed. Hefyd eu merch Ann Jones (Tynlon), bu farw Mai 18, 1923, yn 77 ml. oed.

Er cof am Brian Ellis, baban Evan a Dora Roberts, Tanyber, Clynnog. 1944.

Er serchog gof am Margaret Enos, Morfa Nevin. Bu farw Awst 2fed, 1910, yn 59 mlwydd oed.

Er cof am David Rice Evans, 8 Llwyn-y-Ne, Clynnog, a hunodd Mai 16, 1960, yn 63 mlwydd oed. ''Yr hyn a allodd hwn, efe a'i dwnaeth.'' Hefyd ei annwyl briod Laura Evans, a hunodd Rhagfyr 27, 1967, yn 69 mlwydd oed. Hefyd eu mab David vWyn a hunodd Mehefin 1, 2009 yn 82 mlwydd oed.
Er cof am anwyl am blant David a Laura Evans, Gwelfor, Capel Uchaf, Laura Augusta Evans a hunodd Rhagfyr 16, 1942 yn 11 mlwydd oed. Hefyd Edwyn Hefin Evans aa hunodd Awst 23, 1939 yn 9 wythnos oed.
Er cof am Mary a nwyd briod John Evans, Cilcoed Uchaf, hon a fu farw Mehefin 14, 1877, tn 22ml. oed. Hefyd am ei chwaer Margaret Jones a fu farw Ebrill 30ain, 1881, yn 19 mlwydd oed.
Er serchog coffadwriaeth am Richard Evans, Tai'n Lon, Clynnog, yr hwn a fu farw Chwefror 12fed, 1899, yn 47 mlwydd oed. Hefyd an ei anwyl briod Jane Evans yr hon a fu farw Mehefin 2ail, 1912, yn 60 mlwydd oed. Hefyd am eu hwyred Jenny Evans yr hun a fu farw Chwefror 2, 1915, yn 5 mlwydd oed.
Er cof anwyl am William Evans, bTy Capel, Capel Uchaf. Honodd Ionawr 13, 1974, yn 70 m;wydd oed. ''Ei fyw yn atgof melys, A'i farw yn hiraeth dwys.'' Hefyd ei briod Nellie Evans hunodd Hydref 25, 1983, tn 77 ml3wydd oed. ''Cwsg a gwyn dy fyd.''

Er cof am Jane Griffith gwraig John Pritchard, Ty-Glas, fu farw     Mawrth 27ain, 1856, yn 81 ml. oed. Hefyd John Prichard, Ty-Glas fu farw Medi 20ed, yn 81 m;. oed. Hefyd Ann merch Griffith Jones Ty-Glas fu farw Ebrill 19ed, 1871, yn 52 mjl. oed. Hefyd Mary merch Griffith Jones a fu farw Hydref 25, 1882, yn 54 oed.

Er coffadwriaeth am Jane, gwraig John Griffith, Seina yn y plwyf hwn, yr hon a fu farw Awst 11, 1846, yn 66 oed. Hefyd y dywededig uchod John Griffith yr hwn a fu farw Maw. 18, 1876, yn 89 oed.
Er serchog gof am John Griffith, Ty Newydd, Capel Uchaf, a hunodd Mawrth n6, 1942, yn 74 mlwydd oed. Hefyd ei briod Kate Griffith a hunodd Rhag. 29, 1974, yn 95 mlwydd oed. Hefyd eu mab Griffith T. Griffith a hunodd Mehefin 1, 1984, yn 80 mlwydd oed.
Bedd Owen Griffith or Foelfechan claddwyd ef Tach. 12, 1843 yn 59 mlwydd oed.

Er serchog gof am Ann Ellen Hughes anwyl briod Richard Hughes, 4 Tai Lon, Clynnog. A hunodd Hydref 22, 1935, yn 41 mlwydd oed. ''Yn gorffwys'' Hefyd ei phriod Richard Hughes a fu farw Hydref 12, 1948, yn 57 mlwydd oed ''Melys yw hwn y gweillr fi''
Er serchog gof am Cassie J. Hughes a hunodd yn yr Iesu Awst 30, 1928, yn 18 mlwydd oed. Hefyd John Hughes, Factory Tailon, hwn a fu farw Hydref 4m 1928, yn 60 mlwydd oed
Er cof am Catherine Hughes, Ty Canol, Capel Uchaf, Clynnog, bu farw Chwefror 13, 1895, yn 66 mlwydd oed.
Cofio anwyl am Evan G. Hughes anwyl fab Richard a Anne Hughes, Tai Lon, Capel Uchaf, a hunodd Tachwedd 29, 1940, yn 24 mlwydd oed. Hefyd Ivor Hughes a hunodd Mai 10, 1947, yn 16 mlwydd oed.
Er cof am John Hughes, Park Afon eu farw Mai 22, 1887, yn 48 ml. oed. Hefyd Jane ei wraig bu farw Ebrill 16, 1909, yn 77 nl. oed
Er serchyog gof am John Hughes, Ty Capel, Bodedern, a hunodd Gorff. 28, 1930, yn 55 ml. oed. Hefyd ei anwyl Nary Hughes a hunodd Mehefin 8, 1950, yn 76 ml. oed. ''Hunno maent mewn hedd.''
Er cof am Mary wraig John Hughes, Graianog, yr hon a fu farw Mehefin 18ef, 1863, yn 30 mlwydd oed. Hefyd Ellen Hughes, Graiannog, Bu farw Hydref 8, 1897, tn 65 ml. oed. Hefyd y dywededig David Hughes a fu farw Mawrth 18ed, 1911, yn 85 mlwydd oed.
Er cof am Mary Hughes, Llwyn Impia, Llanllyfni, hunodd Medi 9, 1934, yn 51 mlwydd oed. Hefyd ei phriod William Hughes hunodd Hydref 26, 1973, yn 93 mlwydd oed.
Er cof tyner am Rhoda Elizabeth annwyl blentyn William a Jennie Hughes, Llety Fadog, Capel Uchaf, hunodd Mehefin 10, 1934, yn 3 mlwydd oed. Hefyd William Hughes, Argoed, Rhosrodrual hunodd Rhag. 23, 1982, yn 77 oed. Hefyd Jennie Hughes hunodd Tachwedd 24, 1997,
 

Capel Uchaf cemetery entance
Capel Uchaf cemetery entance
Capel Uchaf
Capel Uchaf
Ministers
Ministers
Map
Map

All content copyright WelshGenealogy.net 1988-2021

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement