Login

Llanrug Calvanistic Chapel

Er serchog am Miriam J. Davies annwyl briod Daniel O. Davies, Pen y Buarth, Nr. Llanrug, bu farw Chwefror 15, 1904, yn 13 mlwydd oed. (inscription). Hefyd yr uchod Daniel O. Davies hunodd Ionawr 1, 1935, yn 76 mlwydd oed.
2835 Private O. H. Davies. Royal Welch Fusiliers. 26th, October, 1918, aged 29
Er cof am Owen J. Edwards priod Laura E. Edwards, Rhos ??? (gynt), a fu farw Rhagfyr 7ed, 1933, yn 98 mlwydd oed. Hefyd ei annwyl briod Laura Ellen Edards fu farw Mawrth ??, 1961, yn 86 mlwydd oed. (inscription).
Er serchog am John Thomas Edwards, Fron Chwith, Llanrug, yr hwn a fu farw Ebrill 21, 1906, yn 55 mlwydd oed. (inscription). Hefyd Ann Edwards ei annwyl briod yr hon a fu farw Ionawr 29, 1933, yn 76 mlwydd oed (inscription). Hefyd John Thomas Edwards bu farw Rhagfyr 13, 1935, yn 72 mlwydd oed.
Er cof am William Ellis, Rhoselen, Llanrug, yr hwn a fu farw Hydref 2?, ????, yn 72 ml. oed. (inscription). Hefyd Catherine merch William ac Elizabeth Ellis yr hon a fu farw Mawrth ??, yn 8 ml. oed Hefyd Elizabeth ei briod yr hon a fu farw Hydref ?3, 19??, yn 79 ml. oed. (inscription).

Er serchog gof am William Ellis, Rhos Elan Llanrug, a fu farw Tachwedd 2, 1914, yn 38 mlwydd oed. (inscription). Hefyd priod yr uchod Ellen fu farw Medi 22, 1957, yn 76 mlwydd oed. (inscription).
Er cof am Catherine gwraig Thomas Evans, Rhos-ddu, bu farw Hydref 18, 1871, yn 29 ml. oed. Hefyd Mary eu merch bu farw Rhagfyr 19, 1970, yn 8 ml. oed.
Er cof am Daniel Evans, Pant Howel, Llandeiniolen, yr hwn a fu farw Mai 10, 1886, yn 72 ml. oed. Hefyd Mary Evans ei briod a fu farw Ion. 30, 1890, yn 72 ml. oed.
Er cof am Ellen Evans merch Richard a Margared Evans, Ty'r Capel, yr hon a fu farw Gorphenaf 6, 1868, yn 10 mlwydd oed. Hefyd am ei mham Margared Evans yr hon a fu farw Mehefin 15, 1880, yn 58 mlwydd oed. (inscription). Hefyd y dywededig Richard Evans yr hwn a fu farw Hydref 15, 1891, yn 68 mlwydd oed.
Er cof am Nathaniel Evans, Craig y Dinas, bu farw Tach 28ain, 1862, yn 77 ml. oed.

Er cof am Thomas T. Evans, Rhos Ddu, Llanrug, bu farw Tachwedd 10, 1880, yn 25 mlwydd oed. Hefyd Thomas Evans a fu farw y 6eg o Hydref, 1892, yn 63 mlwydd oed (inscription).
Hefyd y mab ieuencgaf Edmund Griffith a gladdwyd yn East Grimstead (Sussex) Tachwedd 12, 1958 yn 58 mlwydd oed.
Er serchog coffadwriaeth am Sarah Griffith, 72 Mountain Street, Caernarfon, yr hon a fu farw Tachwedd 5, 1905, yn 56 mlwydd oed.
Trevor Gwynant (3rd east Yorks. reg) bu farw tachwedd 6, 1934, yn 42 ml. oed. Hefyd ei frawd Wynne bu farw Ionawr 10, 1949, yn 66 ml. oed ac a claddwyd yn Blackburn
Blant Richard a Margaret Hughes, Llwin-y-Gro. James fu farw Medi 22 1862 oed 6 mis. William fu farw Rhag. 10 1863 oed 1 mis. Hefyd y dywededig Margaret Hughes bu farw Chwefror 23ain, 1904 yn 69 mlowydd oed. Hefyd y dywededig Richard Hughes bu farw Chwefror 14, 1917, yn 79 mlwydd oed.

In loving memory of Robert Hughes, Tharsis Villa, Caernarvon, father of the said children who died May 11, 1930, aged 85 years. ''Peace, perfect peace,'' Also Jane Hughes wife of the above died Augt. 15, 1935, aged 93 years. ''At Rest.''
In loving memory of the beloved children of Robert and Jane Hughes, Huelva, Spain. Annie born April 6, 1871, died April 8, 1871. Johnnie born July 10, 1873, died June 12, 1874. Jackie Hughes born January 5th 1879, at Tharsis, Spain, educated at Collegiate School Llandudno, died in Glasgow May 6th 1892 aged 13 years 4 months
Also in loving memory of Hugh Hughes, M.A. ? C. E., second son of the said Robert and Jane Hughes and beloved husband of Jane Bryce Hughes, hynoland Glasgow, died in the Transvaal result of an action on January 15, 1913, aged 44 years ans was interred in Prixton Cemetery, Johannesburg. (inscription).
Er cof am Catherine gwraig Robert Jones, Castell, bu farw Awst 29, 1860, yn 45 oed. Hefyd Robert Jones a fu farw Hydref 25, 1880 yn 59 oed.
Er serchog Gof am David T. Jones, Orient Cottage, Llanrug, bu farw Ebrill 28, 1928, yn 78 mlwydd oed. Hefyd ei briod Catherine Jones yr hon a hunodd Ebrill 9, 1939, yn 83 mlwydd oed (inscription).
Er serchog coffadwriaeth am Susannah annwyl briod Thomas Hughes, 5 Well Street, yr hon a fu farw Chwefror 15fed, 1900 yn 57 mlwydd oed. Hefyd Thomas Hughes yr uchod, yr hwn a fu farw Rhagfyr 20, 1920, yn 80 mlwydd oed. Hefyd Catherine Hughes yr hon a fu farw Ebrill 39, 1921 yn 75 mlwydd oed.
Er serchog gof am Y Parch John Eiddon Jones, Gweinidog Eglwys V M.C. yn Llanrug 1870 - 1897, yr hwn a hunodd Hydref 15fed, 1903, yn 62 mlwydd oed. (inscription)
Hefyd er serchog gof am Sallie gweddw Y Parch J. Eiddon Jones bu farw Rhag. 31ain, 1914, yn 65 mlwydd oed. Gorwedd ei gweddillion yn Cape Town, Deheudir Affrica.
Hefyd Eiddon Rhys Jones, B.A., yr hwn a hunodd Medi 7fed, 1900. yn 27 mlwydd oed (inscription). C. Cleaton Jones; J. D. Rheinallt Jones; Katie O. Jones; Jeanie Parry; all died at South Africa.

Er serchog am Griffith Jones, Didfa, Llanrug. Yr hwn a fu farw Medi 19, 1921, yn 66 mlwydd oed. (inscription) Hefyd ei annwyl briod Ellen Jones a hunodd Rhagfyr 1, 1933, yn 68 mlwydd oed. (inscription).
Er serchog am Jane annwyl briod Henry Jones, Talybont, Llanrug a fu farw Ebrill 27, ????, yn 31 mlwydd oed. Hefyd y dywededig Henry Jones a fu farw Medi 19, 1906, yn 57 mlwydd oed. Hefyd ei brawd William Owen a fu farw Mai 22, 19??, yn 81 mlwydd oed.
Er coffadwriaeth gof am Mary Ann annwyl briod Osborne M. Jones, 3 Aled Terr., Llansannan (gynt 14 Rhyddallt Terr., Llanrug) yr hon a hunodd yn yr Iesu Chwefror 10, 1927, yn 36 ml. oed (inscription).
I gofio'n dyner am fab bychan Y Parch & Mrs. R. J. Jones, Llanrug. C. Anwyd Mawrth 26, 1931.
Er serchog gof am Robert Jones, Parc Isaf, Llanrug, yr hwn a fu farw Medi 7ydd, 1911, yn 58 mlwydd oed.
Er serchog Tom Jones annwyl briod Jennie Jones, ?0 Fountain Street, Bangor hunodd yn dawel Hydref 13, 1953, yn 70 ml. oed.; Gof am hefyd Jennie Jones a hunodd yn dawel Mai 6, 1963 yn 79 ml. oed.
266297 Private M. W. Williams, Royal Welch Fusiliers, 21st October, 1919, age 25.
 

 

llanchap1
llanchap1
llanchap2
llanchap2
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement