Login
Get your free website from Spanglefish

Mae caethwasiaeth fodern

https://livefearfree.gov.wales/slavery/?skip=1&lang=cy

Mae caethwasiaeth fodern, sydd hefyd yn cael ei alw’n “masnachu mewn pobl”, yn drosedd ryngwladol sy’n effeithio ar tua 40 miliwn o bobl ar hyd a lled y byd. Mae oddeutu 136,000 o bobl yn byw mewn caethwasiaeth fodern yn y Deyrnas Unedig. (Ffynhonnell data: Adroddiad Mynegai Caethwasiaeth Byd-eang 2018).

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement