Login
Get your free website from Spanglefish
This is a free Spanglefish 2 website.

De Paulus

Aanvankelijk werden bezoekers slechts toegelaten als ze op de lijst stonden. De lijst lag bij de ingang en daarop werd ook iedere week aangetekend of je er was geweest. Later werden er pasjes uitgegeven:
  

Op het Paulus legitimatiebewijs stond natuurlijk het reglement. Het fenomeen "instuif" was in het leven geroepen door de R.K. geestelijkheid om katholieke jongeren bij elkaar te brengen en zodoende "gemengde huwelijken" te voorkomen. Erg hè!


Gelegen aan de Boschdijk

"De Paulus", een soort jongerensoos in de sixties, lag aan het eind van een pad . Elke zondagavond zat het daar boven in het parochiehuis afgeladen vol met tieners. Beatbandjes als The Phantoms, The Counsellors en The Jerseys oogstten daar hun eerste successen. O.a. Theo Hageman, Wil Sanders, Jack van Heck en Gerrie Hessing hadden daar de organisatie van het geheel. In "De Paulus" zijn heel wat liefdes opgebloeid (en ook weer vergaan ;-(  En aan de deur beneden zag je voornamelijk Puch's, Tomossen en Mobyletjes!
Overgenomen van www.eindhoveninbeeld.com
met dank aan Hans van Melis voor de foto en Ben Brekelmans voor de tekst.

Wie er meer bij te dragen heeft voor deze pagina stuur een mailtje en klik hier
 

Click for Map
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement