SpanglefishDiwane.nl | sitemap | log in
Coaching Yassin
Yassine was presented to me during one of my travels to Casablanca in 2006. He was 21 years old, bachelor of economics since summer 2005, jobless, without money to sit in a cafe, to go a cyber or buy a book or travel for interviews for jobs away form his village. He is ashamed to ask money to his parents. He feels himself useless. To the question "What do you want", he answered, half joking, "Disappear". We worked a plan to work on himself, his objectives and ways to achieve them. I proposed to pay his travels or his books or access to cyber cafes. Total: 400 Euros during three years. His dream was a salary of 250Euros/month. Almost three years later, Yassine has Master of Business management , a job for 750Euros salary, a business car, phone and a lot of self-confidence. He does not miss any good opportunity to be seen and meet people.
Posted by khalil on 27 September 2009
feedback
not all feedbacks are online
Posted by Mohammed on 16 January 2008
My Experience as a coachee
Hello,
I have the pleasure today to write my feedback concerning the coaching, in a way to express my personal improvements and to share with you my experience.
I was lucky to meet Dr Khalil as a coach, who helped me a lot on having clear plan to my career.
2 years of coaching was a tool that helped me to clarify my goals, establish effective action plan, and work hard to implement this plan and achieve my aims with taking the right decisions.

Before the process of coaching, I was just taking the road without knowing where exactly I want to be. My objectives were not clear, and I was passive in my actions, waiting getting better things, and I forgot that success doesn’t come to us, but we must go to it.
My first sessions of coaching were little bit hard, because in our culture and our education, we don’t have the habit of this process, and we don’t know the real meaning of it, so I had a resistance in my unconscious side of mind, but I overcame this resistance with the motivation of my coach.
Thanks to my coach, I learned many things, and especially to see things differently. He helped me to know my real capacities and skills, and to develop my weak side.
Now, I am determined person, optimist, and I’m now able to take initiatives.
I learned that I should always put the target, make plan, and take action.
The result of what I learned is that I reached my goals, thanks to god and Dr Khalil.
However, I must ensure my continuous improvement.

Thank you
Posted by Amal / Master 2 in International Finance on 02 October 2007
Het project is mij tot nu toe positief bevallen, zowel de workshops als de
samenwerking met meneer Vincent. Wat betreft het eerste vond ik het zeer
jammer toen meneer Ed zijn laatste workshop had gegeven. Deze kwamen op mij
als professioneel en aantrekkelijk over. De hoeveel informatie dat ermee
geboden werd was zeker interessant, al waren er keren waarbij ik het gevoel
had dat we te lang stil stonden bij een punt. Maar misschien bood dat juist
ruimte voor een informeel karakter voor de workshops waardoor ze ook
gezellig bleven. Ik ben benieuwd hoe dat het komend seizoen zal gaan.

Wat betreft de coaching samenwerking valt er eigenlijk niet teveel te
zeggen. Ik had eigenlijk al vrij vroeg het idee dat de heer Vincent wat
betreft karakter en ambitie mij het meest zou aanspreken, waardoor ik zijn
adviezen ook eerder geneigd ben te overwegen. Dat laatste wil ik wel
benadrukken, Hoewel ik de adviezen van de heer Vincent zeer wardeer en een
lange tijd na een gesprek overdenk, neem ik uiteindelijk de beslissing waar
ik het meest achter sta en zal ik nooit blind op een advies inzetten. Dat
weet de heer Vincent ook en het feit dat hij mij die ruimte ook ruimschoots
gunt wardeer ik zeer. Ik heb ook af en toe telefonisch contact met de heer
Vincent, al moet ik zeggen dat hij twee keer de initiatief nam voor een
telefonisch gesprek waardoor ik me enigszins schuldig voelde. Het feit dat
de heer Vincent mij telefonisch bendert en naar de stand van zaken vraagt
geeft natuurlijk een goed gevoel aangezien hij laat blijken nog altijd
geïnteresseerd te zijn in mijn wel en wee, maar van de andere kant denk ik
dan bij mezelf dat ik misschien tekort ben geschoten door niet zelf het
initiatief te nemen voor een gesprek en meneer Vincent zo de moeite te
besparen. Dat is overigens niet iets waar ik verder erg mee zit, ik ben zeer
tevreden zoals het nu loopt en zou het graag op dezelfde manier door willen
zetten.

Mortada, TU/e, Biomedical Technology
Posted by Mortada on 19 September 2007
Feedback on coaching
Ten eerste wil ik Diwane en Kiwane bedanken, want dankzij Khalil en Sjaak heb ik een stageplaats gevonden.

Midden december 2006 ben ik begonnen met de stage in a Mutinational in Veldhoven. Ik heb daar stage gelopen t/m 15 mei. Ik had een company coach, TU/e coach en Sjaak.
Ik heb een succesvolle stage gehad met veel plezier en gemak. Ik vind het gezellig werken, ik voelde op me gemak. Communicatie met collegas ging erg goed. Ze vonden het interessant wat ik allemaal heb gedaan en zelfs waren er paar die mijn werk als voorbeeld gingen nemen. Die 5 maanden waren erg leerzaam voor mij, ik heb heel veel geleerd en ervaart. Ik heb meer zelf vertouwen gekregen.
Ik was altijd welkom, en had goed contact met iedereen. Ik heb met niemand probleem gehad omdat ik Turks of een meisje ben. Want er werkten weinig buitenlanders en vrouwen. Maar vanwege van mijn nationaliteit of geslacht heb ik geen moeite gehad. Ik kan zeggen dat het zelfs andersom was; meer interesse.
Bijna iedereen daar was techneut, ik was de enige designer. Waar ik me bezig hield was een heel andere perspectief voor hen, en zij vonden het zo interessant dat ik zo vaak voor de grote groepen presentaties ging geven.
En zelfs werd ik gevraagd om een ander project te doen. Dat was een project van een week, maar wel waardevol. Het ontwerp werd in het echt gemaakt en ingeleverd bij de klanten.
In de project waar mijn stage over ging was de bekende design bedrijf Studios ook bijbetrokken. Dus ik had ook een coach van die bedrijf. Na de stage ging ik paar weken bij Studios werken.
En dat was een soort toetje, want ik ging meer leren en ervaren, en dit keer in een design omgeving.

Dus over laatste maanden kan ik alleen maar positieve dingen vertellen.

Verder de meetings met Sjaak gaan goed, we zien elkaar ongeveer om de maand. Vaak ga ik naar hem met problemen en/of vraagtekens, maar aan het eind van de meetings ben ik opgelucht en krijg een helder beeld over de situatie waar ik in zit. Ik moet zeggen dat ik tevreden ben over zijn coaching.


Als laats, ik vond het jammer dat ik laatste sessies hebt gemist vanwege een drukke periode. Ik hoop dat ik bij de volgende sessies deel kan nemen.


Saziye, TU/e, Industrial Design
Posted by Saziye on 19 September 2007
No Title
Posted on 19 September 2007
Feedback
Posted on 15 May 2007
Succes gewenst.
Posted on 03 July 2006

sitemap | cookie policy | privacy policy