Login
Get your free website from Spanglefish

Wat?

"Denderleeuw Kleurt!" is een initiatief van verschillende lokale verenigingen die zich inzetten voor de inburgering en integratie van de nieuwe, allochtone zowel als autochtone, bewoners. Het gaat om respect voor ieder individu, ongeacht geslacht, ethnische origine, religie, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap.
Contact zoeken met de buren, met hen praten, hen leren kennen, zich nuttig kunnen maken en op hen kunnen rekenen. Dat zijn stuk voor stuk interacties die een sociale band weven en een gezellige levensruimte voor alle inwoners creëren. Het is onze bedoeling een feest op het getouw te zetten waar de nieuwe inwoners, autochtonen zowel als allochtonen, nauw bij worden betrokken.
We kiezen voor een muziekfeest met een drankje en een hapje. De allochtonen kunnen zo vanuit hun eigen tradities, klederdrachten en culinaire gewoonten zichzelf blijven. Ze zetten zelf eetstandjes op en zo leren we elkaar kennen.


Denderleeuw Kleurt nodigt alle inwoners van de gemeente uit om de multiculturele samenleving mee vorm te geven via een ontmoetingsfeest en een klimaat te scheppen waarin alle inwoners zich goed voelen.
Click for Map Ships and Harbours Image Library
site map | cookie policy | privacy policy