Login
Get your free website from Spanglefish

Welkom

"Denderleeuw Kleurt!" is een initiatief van verschillende lokale verenigingen die zich inzetten voor de inburgering en integratie van de nieuwe, allochtone zowel als autochtone, bewoners.

Verschillende vereniging werken hiervoor samen. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: het welzijn en het samenleven van buurt- of dorpsbewoners te verbeteren. Je buren ontmoeten, met hen praten, hen leren kennen, je nuttig kunnen maken en een beroep op hen kunnen doen: stuk voor stuk smeedt dat sociale banden en schept dat een klimaat waar alle inwoners zich goed in voelen.

 

Medewerkers Denderleeuw Kleurt zijn flink ontgoocheld

DONDERDAG 15 MEI 2014, 03U00              AUTEUR:VMD

De medewerkers van Denderleeuw Kleurt reageren ontgoocheld op de beslissing van het gemeentebestuur om de komende editie van het multicultureel festival te schrappen.

‘Denderleeuw Kleurt zou net dit jaar haar tiende editie vieren. Het feest werd buiten de wil van de organiserende vrijwilligers om echter misbruikt als politiek wapen’, zegt Clem De Bolle die namens de vrijwilligers van Denderleeuw Kleurt spreekt.

‘Het feest zou dit jaar plaatsvinden op 21 juni. De hele programmering was zo goed als afgerond. Groot was onze verbazing toen twee maanden voor het evenement twee N-VA-gemeente-raadsleden een alternatief programma op tafel gooiden dat het huidige concept van het feest helemaal onderuit haalde. Het wereldfeest moest een Vlaams feest worden. Afrikaanse groepen pasten niet in dat concept. We betreuren de beslissing van het schepencollege om het feest te annuleren dan ook sterk. Het feest kon jaarlijks rekenen op heel wat bezoekers. We konden met het project nieuwe burgers betrekken. Net daarom ook werd Denderleeuw Kleurt door de provincie meermaals als voorbeeldproject van integratie voor andere gemeenten aangehaald. Het wereldfeest was ook een erkenning van de inspanningen van de nieuwe Denderleeuwnaren om die jongeren die ronddoolden aan het station te betrekken bij onder andere muzikale projecten.’ 
Click for Map Ships and Harbours Image Library
site map | cookie policy | privacy policy