Login
Get your free website from Spanglefish

Is ons machtsysteem nog te vertrouwen?
OKT 14
Geplaatst door fredsfacts
Duivelse-kindervanger

Pedofilie komt steeds meer in het nieuws, we zijn eventjes geschokt en leven ons leventje weer verder.

Maar wat als het misbruik van je kinderen, door anderen, jou gezin overkomt, wat kan je dan nog beginnen tegen de corrupte overheid.

Lees het verhaal, in een chronologisch feitenoverzicht, wat Ben van den Brink en Leonie Minkema overkwam, toen hij ontdekte dan zijn twee dochters
Demi Afbeeldingen Nirvana Afbeelding
worden misbruikt en mishandeld door zijn schoonvader en zijn vrienden.

1. 2009. Ben van den Brink ontdekt dat zijn 2 dochters Demi en Nirvana worden misbruikt en mishandeld door zijn schoonvader en zijn vrienden. Vlak daarna vertelt zijn vrouw dat haar hetzelfde is overkomen. Ben wil verhaal halen bij zijn schoonvader, die inmiddels de politie heeft gebeld, en wordt omsingeld door 11 politie auto’s.

2. 15 september 2009. Ben meldt zich bij politiebureau Alkmaar, wordt daar aangehouden en 6 maanden vastgezet wegens bedreiging schoonvader. Een invloedrijke man met veel contacten.

http://www.argusoog.org/corrupte-rechtsgang-ben-van-den-brink/

3. 24 september 2009. Terwijl Ben in de gevangenis zit worden Nirvana en Demi uit huis gehaald en overgebracht naar het OCK het Spalier in Zandvoort. Ben en Leonie zijn geschokt dat hun misbruikte kinderen ook nog eens uit het gezin worden gehaald. Contact met de kinderen is er nauwelijks. De schoonvader mag Demi en Nirvana gewoon bezoeken.

4. In deze periode, zij is alleen thuis, wordt Lenonie herhaaldelijk verkracht door haar vader en een aantal van zijn vrienden, waarbij meerdere keren een politieagent uit Schoorl betrokken is.

5. Begin november 2009. Arts van OCK Het Spalier onderzoekt beide meisjes en stelt mogelijk seksueel misbruik vast.

6. 23 maart 2010 komt Ben weer vrij.

Bij zijn vrouw Leonie komen steeds meer ervaringen los die zij jarenlang heeft weggedrukt, waaruit blijkt dat zij door meerdere families in de woonplaats is misbruikt. Ook andere kinderen uit deze families werden uitgewisseld in misbruikkringen, bij velen al generaties lang. Voor Ben was dit niet te behappen. Hij wist niet wat hem overkwam.

7. Ben speurt verder, nu met hulp en zoekt de publiciteit op. Schakelt Europol, Stichting Morkhoven en Scotland Yard in. Ondervraagt diverse medewerkers van (9) verschillende instanties in het land, post op diverse plaatsen. Hieruit blijkt dat meerdere kinderen bij OCK het Spalier sexueel misbruikt worden. De instantie doet alles om dit te ontkrachten. Bovendien blijkt uit deze onderzoeken dat kindermisbruik bij instanties ongekend groot is.

Er wordt door onderzoekers verbanden gelegd tussen pedo-netwerken en het structureel sexueel misbruik van kinderen. De vraag werpt zich op of er sprake is van kinderhandel in Nederland.

http://www.argusoog.org/thema-uitzending-buro-jeugdzorg-het-vervolg-2/ .

Beluister 3e uur Ben van den Brink en Nico mul voor details bovenstaande

8. Structureel sexueel misbruik houdt verband met satanische gebruiken en rituelen. Een bij velen onbekend onderwerp dat nu bespreekbaar wordt, waardoor meer inzicht komt in het hoe en waarom van kindermisbruik.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Satanisch_ritueel_misbruik

http://www.alternatiefberaad.nl/downloads/casus-saditisch-ritueel-geweld.pdf

9. Augustus 2010. Leonie bezoekt de huisarts met Demi voor verwijderen wrat, onder toezicht van een begeleider van OCK het Spalier. Demi raakt in paniek als de arts aan haar billen wil komen, ze is bang “dat hij er wat in stopt”.

10. Maart 2011. Ben en Leonie willen Nirvana laten onderzoeken door een onafhankelijke Haarlemse arts. OCK het Spalier ontdekt dit en brengt de kinderen met spoed naar een geheime locatie (achteraf blijkt in Huizen), waar zij 8 dagen worden weggehouden van school, zodat elk spoor van sexueel misbruik niet meer te achterhalen is. Demi en Nirvana wordt contact met ouders ontzegd. Onder toezicht mag Leonie 1x per twee weken de meisjes anderhalf uur zien.

11. 19 augustus 2011. Demi en Nirvana worden overgeplaatst naar het Wilmahuis in Zoetermeer. Ben mag zijn kinderen nauwelijks zien, telefonisch contact is beperkt mogelijk. Ook hier gaat het misbruik door merkt Leonie omdat zij dezelfde ervaring heeft.

12. 20 september en 19 oktober 2011. Rechtszittingen die niet op het officiële landelijke gezag register voorkomen, over besluit uithuisplaatsing Demi en Nirvana en ontheffing gezag Leonie. Beide Rechtszittingen bestaan dus officieel niet zijn illegaal.

13. 1 November 2011. Onrechtmatige arrestatie Ben van den Brink. Ben en Leonie worden klemgereden door politie, Ben zwaar mishandeld en onder valse voorwendsels opgesloten. Er wordt geprobeerd een psychologisch rapport af te dwingen t.b.v. langere opsluiting. 4 november vrijlating.

http://www.argusoog.org/breaking-ben-van-de-brink-met-veel-geweld-gearresteerd/

http://www.argusoog.org/onrechtmatige-arrestatie-ben-van-den-brink/

Steeds meer onrechtmatigheden worden ontdekt op documenten, namen en foto’s van politieagenten die ook andere functies vervullen bij jeugdzorginstanties, een aantal rechters die tegen de normale regels beslissingen nemen etc. Alles wordt openlijk besproken en gepubliceerd op Argus oog. De site wordt gedwongen te censureren om beëindiging of hoge dwangsommen te voorkomen.

14. Anneke Bleeker geeft publiciteit aan de zaak op haar website en wordt uitgenodigd door de burgemeester van Bergen Hetty Hafkamp en het hoofd van de regiopolitie Duinstreek de heer Kooijman om toelichting. Er wordt van hun kant geen actie ondernomen.

http://www.verontrustemoeders.nl/pagina49.html

15. 9 december 2011. Ben vertrekt met dossiers naar Europol Duitsland om onrechtmatige opsluiting te voorkomen. Zet alles op alles om zijn dochters thuis te krijgen.

http://www.argusoog.org/ben-van-den-brink-opnieuw-belazerd-door-pedo-justitie/

http://www.argusoog.org/breaking-ben-van-den-brink-gaat-internationaal/

16. December 2011. Politie doet inval bij vrienden Ben en Leonie elders in het land om Ben op te pakken. Zonder succes.

17. 20 januari 2012. Inval politie zonder huiszoekingsbevel. Ben ontvlucht.

21 januari 2012. Leonie, alleen thuis, wordt regelmatig geïntimideerd door politie en er wordt opnieuw een onrechtmatige inval gedaan. Live verslag hier:

http://www.argusoog.org/breaking-inval-in-huis-ben-van-den-brink/

http://www.argusoog.org/inval-ben-van-den-brink-de-huiszoekingsbevelen/

Leonie duikt onder om geen verder risico te lopen op nog meer intimidatie of erger. Pleegouders Wilmahuis willen paspoort aanvragen voor Demi en Nirvana t.b.v. vakantie. Ben en Leonie zijn hier fel tegen en geven geen toestemming.

18. Begin februari 2012. Leonie mag Demi en Nirvana een maand lang niet bezoeken.

http://www.argusoog.org/donatie-oproep-ben-van-den-brink/

19. 22 februari 2012. Opnieuw arrestatie Ben

http://www.argusoog.org/breaking-ben-van-den-brink-opnieuw-gearresteerd/

http://www.argusoog.org/opnieuw-onrechtmatigheden-in-zaak-ben-van-den-brink/

20. 24 mei 2012. Ben wordt per vonnis van de rechter tijdens een nieuwe zitting zonder schorsingsvoorwaarden vrijgelaten. De zaak wordt aangehouden tot 11 juli, de datum waarop een nieuwe zitting gepland is. Deze wordt echter kort voor de zittingsdatum geannuleerd, daar er geen reclasseringsrapport is. Dit rapport zal er ook niet komen, omdat Ben geen contact heeft met de reclassering. De zaak tegen Ben blijft dus in het luchtledige hangen en er is hierover geen verdere communicatie tussen Justitie en Ben.

21. Het gezinshuis, Wilmahuis, staat op diverse sites vermeld. De eigenaresse zou volgens haar zeggen in dienst zijn van de Hoenderloogroep.

http://www.rkk.nl/zondag-van-Van-Willig … 07722.html

Maar ook onder Stichting Jeugdformaat vallen. Volgens Inspectie Jeugdzorg is beide niet het geval. Op een later tijdstip zegt zij voor zichzelf begonnen te zijn. Dit is tegen de regels van Inspectie Jeugdzorg en mogen de kinderen daar niets eens verblijven.

De ex-man van deze vrouw, die daar regelmatig over de vloer komt, is een politieagent.. En wel dezelfde agent die 2 november 2011 aangifte deed, één dag na de arrestatie van Ben.

22. 21 juli-12 augustus 2012. Kinderen worden tegen gezag ouders in, 4 weken meegenomen naar Kroatië.

23. De roep om onderzoek i.v.m. een ‘inner circle’ binnen instanties wordt steeds sterker i.v.m. nep procedures, vervalste documenten en een aantal rechtszaken die niet officieel geregistreerd staan binnen de rechtbank. Ook blijkt dat de documenten waarop de ouders uit het gezag zijn ontheven op vervalste papieren van de rechtbank zijn gemaakt en niet voorkomen in het landelijk gezagsregister van de rechtbank in Amsterdam.

http://www.argusoog.org/brief-rechtbank-alkmaar-toont-leugen-gezinsvoogd-aan/

24. 15 september 2012. Nieuwe website wordt gelanceerd http://www.verontrustevaders.nl/met als doel nog meer aandacht te vestigen op Demi en Nirvana en ze zo snel mogelijk naar huis te krijgen. Verder het pedofiele netwerk bloot te leggen en kinderen die hetzelfde lot ondergaan te bevrijden. Er is samenwerking met de Morkhovengroep en Scotland Yard.

25. Er zijn – mogelijk – personen herkend op cd’s welke de aandacht heeft van veiligheidsdiensten, ook in het buitenland – en die verband houden met eerder genoemde pedonetwerken, waarbij directe verbanden in Noord Holland (politiefunctionarissen incluis ) niet worden uitgesloten en waarbij speciale aandacht voor Bureau Alkmaar – waar de aangiftes door de familie van den Brink niet mogelijk blijkt.

26. 18 september 2012. Historische 7-klapper in de zaak ‘Valse aanklagers uit Amsterdam en Alkmaar’ tegen Ben van den Brink uit Schoorl. Een brief d.d. 26-06-2012 van een neprechtbank A’dam aan advocaat Gerard van der Meer, die Ben tot voor kort heeft ‘bijgestaan’ in zijn strafzaak betreft schaduwdossier.

http://www.verontrustevaders.nl/ bericht 2 voor downloaden documenten

27. Oktober 2012. Demi en Nirvana zijn nog steeds niet thuis, ondanks dat uit officiële documenten blijkt dat ouders gewoon het gezag hebben.

http://www.argusoog.org/over-ontvoerde-en-vermiste-kinderen/

Vier rechtbanken rechtbanken t.w. Haarlem, Amsterdam, Den Haag en Alkmaar zijn op de hoogte gebracht met alle officiële stukken. Bij politiebureau Alkmaar is tot drie maal toe aangifte geweigerd aan te nemen. De media is benaderd, personeel van de scholen van Demi en Nirvana zijn gemaild etc. GEEN MENS IN NEDERLAND DIE WAT DOET!

Het is een dieptrieste situatie rond de kinderen. De mechanismen binnen bureau jeugdzorg, justitie, en alle mechanismen er omheen bieden geen hulp en oplossing en lijken eerder een bedreiging voor ons welzijn. Het gaat hier om kindermisbruik en erger door ‘’gestoorde mensen’’, te vinden in allerlei families en beroepsgroepen tot de rechterlijke macht aan toe.

Wie herinnert zich nog de incest zaak uit Epe, waar meer dan 200 mensen bij betrokken waren. Dit kon naar buiten komen omdat het slachtoffer het dossier openbaar maakte. De zaak in Oude Pekela, waar twee huisartsen zich sterk maakten om satanisch ritueel misbruik aan te tonen. Deze mensen zijn kapot gemaakt om hen de mond te snoeren. Terwijl ze in de USA als experts naam hebben gemaakt en veel slachtoffers hebben kunnen helpen.

De Helderse incest- en ontuchtaffaire, waar een 12-jarig meisje alle kenmerken had van satanisch ritueel misbruik. Waar nergens een uitspraak van de rechtbank is te vinden in het landelijk gezagsregister, maar die er wel had moeten zijn op 2 juli 1996. Toevallig ook weer de rechtbank in Alkmaar waar de uitspraak had plaats moeten vinden. Het meisje van Nulde, een nichtje van Mellony van Hemert, die het boek schreef ‘Mijn familie, wat geheim moest blijven in de zaak Nulde’. Waarom mocht dat boek niet worden uitgegeven en is Mellony volkomen belachelijk gemaakt in de pers? De Zandvoortzaak waar Marcel Vervloesem gedegen onderzoek naar heeft gedaan. Bewijzen had van hooggeplaatste figuren op beeld en geluid etc. Hij werd 4 jaar opgeborgen en zijn bewijslast werd aangemerkt als bezit van kinderporno, is in beslaggenomen door justitie en nooit openbaar gemaakt. Het zijn te veel voorbeelden.

Het is tijd dat het fenomeen satanisch ritueel misbruik erkend en belicht wordt. Dat slachtoffers van families die van generatie op generatie, gruwelijk geweld ondergaan en daardoor meerdere persoonlijkheden ontwikkelen die gestuurd worden door een satanische cult, erkenning krijgen. Een therapeutische begeleiding door professionals krijgen, die weten hoe ze deze mensen kunnen verlossen uit hun misère. Dat kan alleen als wij onze ogen hiervoor durven te openen (zie punt 8). En de mensen die dit afschermen in de schijnwerpers te zetten.

Laten wij nu in Nederland het onrecht bij de wortels aan pakken om alle kinderen die in deze situatie verkeren een toekomst te geven.

Het past hier om Ingrid van der Kleijn, die enkele dagen noeste arbeid heeft geleverd om dit overzicht te maken, hartelijk te bedanken voor haar inzet
Bron en aanvullende info: http://www.argusoog.org/kort-feitenoverzicht-zaak-familie-van-den-brink/

http://www.dus-sarah-morton.info/tag/leonie-minkema/

Click for Map WikanikoWork from Home
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement